Annika eskort artemis homosexuell berlin priser

Namn på främre omslaget. En donation av magnus Gabriel De la Gardie. Sångbok för blandad kör med och utan instrumental ledsagning. Nordiska musikförlaget, Stockholm Minnesskrift utgiven vid firandet av Ströms nya kyrkas åriga tillvaro. Östersund, Jämtlands-Postens tryckeri Dreissig Jahre Augenzeuge der Geschichte. A few pages 15 with pencil or ink markings. With Special Reference to the Mode of Reproduction.

Segelfartygsrederier och deras verksamhet i gamla Vätö socken. Stiftshistoriska kommittén i Uppsala Röster om rasism, nationalism och det mångkulturella samhället i Namibia.

Elimineringen av hinder för gränsöverskridande vägtransporter inom den Europeiska Gemenskapen Last pages and lower cover stained in bottom margin. Förlagets halvklotband med omslagen medbundna. Till Per Daniel Amadeus Atterbom. Några få små bläckstreck. Förlagsinbunden med något nött skyddsomslag. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga.

Das Bild der Welt in der Bilderwelt. Gutersloher Verlagshaus, Gerd Mohn Lundin, Träd och buskar i text och bilder. Bilder från övre norrland. Liten fläck på undre snittet. Iakttagelser och erfarenheter från straffängelset i Oslo. Förord av ärkebiskop Nathan Söderblom. Förlagets klotband med främre omslag medbundet. SAFs handbok för företagsledare i mindre och medelstora företag. En beskrivning på vår tids seder och bruk.

Asplunds bokförlag, Stockholm, Med kommentarer av Samuel Ödmann. Förlagets pappband med skyddomslag. Skyddsomslaget har ett par några millimeter långa revor. Förord av professor John Landquist. Liten namnteckning å försättsblad. Förlagsny och i mycket gott skick. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under och talen. Han som såg allt. En bok om fåglarna i landskapet, deras utbredning, numerär och förändring samt en beskrivning av Dalarnas naturtyper.

Dalarnas ornitologiska förening , Avesta Politiska ideal i Vadstena kloster, ca Privat linneband med båda omslagen. Främre omslag litet fläckat; övrigt i gott skick. Bertil Malmberg och Tyskland Redogörelser och studier utgivna till språknämndens tioårsdag Texter av och om Hjalmar Bergman. Hjalmar Bergman Samfundet Namnteckning på första sidan.

Omslag med fläck och litet slarvigt sprättad. Ouppskuren och i gott skick. I urval av Johannes Edelfelt. Förlagets halvklot med skyddsomslag. Komedi i tre akter. Med en inledning av Sverker R. Med förord av Johannes Edfelt.

Förlagets paqppband med skyddsomslag. Dikter av Aurelius Prudentius Clemens. Liten pappersförlust å rfämre omslags övre hörn; övrigt i gott skick. Bunden i nyare halvklotband Wilh. With a foreword by Albert Einstein. Corrected and enlarged republication of the work originally published by Prentice-Hall in The author has written, especially for the Dover edition, a new Preface; Appendix A: Dover Publications, New York Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som konstnärlig text.

En studie i Svenska kyrkans sjömansvård Badet, vattenläkekonsten och kurorterna genom tiderna. En stor hopvikbar affisch från utställningen med katalog tryckt på baksidan. Intryckt märke på bakre omslaget och några sidor in i boken, påverkar inte texten. Excelsiors Förlag, Skara Saga i sex delar. Med illustrationer av Annicka Öman och musik av Alice Tegnér. Utgiven av Stina Quint. Naturvetenskapliga gåtor i ny belysning. Klotband Levins Bokbinderi, Upsala Bokband med främre omslaget medbundet.

Svaga spår efter borttaget namn? Studier i Fredrika Bremers religiositet och författarskap. Skada på skyddsomslagets framsida, annars i gott skick. Förlagets dekorerade klotband med främre omslag. Kulspetsanteckningar på sista sidan. Veck på främre omslaget. Omslagen litet nötta med veck. Omslaget något nött; övrigt i gott skick. Exlibris å insida av främre pärm. Félix Presses universitaires de France, Presses universitaires de France Doctoral dissertation, Stockholm Särtryck ur Geografiska Annaler 37 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut.

Lund, Carl Bloms Boktryckeri Klammerhäftad med tryckt omslag. Meddelanden från Lunds universitets Geografiska institution N: Lund, Carl Bloms boktryckeri Lund studies in geography.

A Physical geography N: Historisk-kritisk belysning med reformförslag. Från materia till kärnenergi. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Oseen från vännen förf. Nova acta regiae societatis scientiarum upsaliensis. Med särskild tillämpning på Sverige och dess landtbruk.

Sir Philip Sidney and the Education of the Reader. Släktutredning av John Berlin. Litet streckad i marginalen med blyerts. Tillskrift med massor av namnteckningar å försättsbladet; övrigt i gott skick. Fautes commises à l'écrit par des apprenants suédois au niveau universitaire - analyse, qualitative et corrélationnelle. Uppsala pp. Essäer tillägnade Idy Bornstein. Nouvelle édition, Stockholm, Charles Deleen Entirely uncut in original grey wrappers.

Wrappers with minor tears in margins. Med en epilog av generalmajor Åge Lundström. Red cloth, no dust-jacket. The Man and his Movies Harper Perennial Skildringar från jaktstigar och ödesmarker. First 14 oages loose. Covers worn with a couple of stains.

Juristens källmaterial och arbetsmetoder. A Celebration of Flying. Stanford University Press Washington, American Psychological Association, Presentation copy from förf. Traduit par Jean Benoîst Chabrol.

Liten reva å främre omslag. Lehrbuch der Religionsgeschichte Begründet von Chantepie de la Saussaye. Publieher's cloth with dj. Biografisk porträttmatrikel med autografer över svenska tandläkare vid års ingång.

Biskop i Bergen Bidrag til nordisk filologi av studerande ved Oslo universitet. Utgit av Magnus Olsen. Med 35 figurer på fyra utvikbara planscher. Nött och veckat omslag, ryggens fot med 1 cm pappersförlust. Et eventyr tegnet og fortalt af Elsa Beskow. Billedbog af Elsa Beskow.

Förlagets grå rikt dekorerade klotband. Ryggens huvud obetydligt nött. Om Piteå landsförsamlings kyrka. Särtryck ur Norrbotten Med dedikation från författaren till Phebe och karl erik Fjellström. Med fotografier av Jan Mark. Förlagets dekorerade klotband utan skyddsomslag. Elementära studier i kristen levnadskonst. A few pencil markings. Mended tear on front dustjacket. Något snedläst och nött. Bound together in one private cloth backed volume. Helge Tyrén's copy with signature. Page with mending in margin, not affecting text.

Publisher's cloth with worn dj. L'autisme infantile et la naissance du Soi. Paris, Éditions Gallimard, Infantil autism - symtom och behandling. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart Head of spine and dj worn. Stockholm, LTs förlag, Ill Inbunden med skyddsomslag. Bhartrhari's Niti and Vairagya S'atakas. With introduction, skeleton grammar, notes, texts and vocabularies. University of Calcutta Clothbound with upper wrapper tipped in.

Stockholm, Jacob Merckell, Senare halvfranskt band med fem upphöjda bind. I övrigt mycket gott skick. En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar. Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland. Publisher's hardcover with slightly worn dj.

Arkeologiska upptäckter norr om alperna. Förlagets halvklotband med skyddsomslag. Omslget med reva; övrigt i gott skick. Heidelberg, Carl Winter, Idéer och samhälle i Europa genom år. Boards a little soild. Vorelesungen aus dem Gesamtgebiet der gewöhnlichen und der Partiellen Differentialgleichungen.

Text on spine faded. Mit 15 figuren im Text und auf 1 Tafel. Unter Benutzung amtlicher Quellen. Some stains to covers. Red Wing Minnesota Publisher's printed cloth with dj.

Dj a little worn and soiled. Lower right corner bumped. Date on first page. X, 4 pp. Edited, and with commentaries and new translations, by John Bierhorst. University of Arizona Press Two stamps on printing page. Samtida guldornerade halvfranska band. Modernt exlibris, gammal namnstämpel. Prosaiska texter om tyskland.

VI, 1 pp. Small date noted at front fly leaf. A litte worn to top of spine; esle in good condition. Scripta instituti donneriani aboensis VII. Original wrappers, Underlinings in pencil and red.

Märke efter gem på de första 4 sidorna. Dialektala övergångar genom Närke. Om språkattityder och stilistisk känslighet hos två generationer sverigefinnar. Universe Responsibility and the Good Heart. Aufsätze, Manifeste und Stellungsnahmen deutschsprachiger Schriftsteller zu Wirkungsabsichten und Wirkungsmöglichkeiten der Literatur. Band 1 von Betraktelser, predikningar och tal. Omslagen litet solkiga; övrigt i gott skick. Två volymer bundna i ett privat klotband. Försätts- och titelblad till båda volymerna är inte medbundna.

Utgivna med inledning och kommentar av Hilding Pleijel. En del understrykninge i blyerts och bläck. Stockholm Byggmästarens Förlag Svenska Teknologföreningens Förlag, Stockholm, Foreword by Anthony Giddens.

A few pages with pencil underlining. O´Brien, Japanese Colour Prints. Historien om Rudolf Hess. Istituto di Studi Romani Editore Berlin Paul Neff Verlag Modern handbok i etnografi I-II. Sista sidor av vol. Pencil markings on pp. Publisher's hardcover with worn dj. Kris Nr 45, Scholastic Book Service Dj is worn with some paper loss.

Recent advances in isotopic and other dating methods applicable to the origin of man. University of Toronto Press Lund, Gleerup bokförlag Festskrift til Åse Hiorth Lervik på årsdagen 2.

Harris, Att vara ok. En återblick på transaktionsanalysen. Neuroser, stress och kön i Sverige från till Uppsala Studies in History of Ideas Något litet fläckad i nedre marginalen på sista blanka sidan och bakre omslaget kaffe? Recensionsstämpel på främre snittet. Recensionsanteckningar på eftersättsbladets framsida.

Festskrift till Anders Hallberg. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Ny rysk dikt från Cholin till Kutik. Den nordiska trästaden 2. Ur sjöfartens och stuveriets historia i Ådalen. Ett bidrag till frågan om dess plats och uppgift i hans teologiskt-filosofiska tänkande. Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen: Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok Utgiven och kommenterad av Kim Björklund.

Exlibris på främre omslagets insida. Jordbrukskris och borgerlig liberalism. Skydds- och restaureringsarbeten utförda av byggnadsfirman Anders Diös AB Collection of papers for a Doctoral Thesis. Särttryck ur Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum Historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav.

Om två romaner av Restif de la Bretonne. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm Fuktfläck å första tio samt sista tio bladen. Halvfranskt band med fem upphöjda bind samt främre omslag medbundet. Tio författare och den utsatta borgerligheten. Forskningen om biologiska effekter av mobiltelefoni. Ei utgreiing om formverket med eit tillegg om generasjonsskilnad i lydverk, ordbruk og formverk. Något nötta och fläckade halvfranska band Gust.

Stad från tidig medeltid och fyratusenårig kulturbygd. Skyddsomslaget med liten pappersförlust, en kvadratcentimer, i bakre övre marginalen. Vandringar bland berömda personers gravar. Tyska invasionen timme för timme. Framväxten av en ekopolitisk ideologi i Norge och dess relationer till ett mångtydigt populismbegrepp. En tematerminsrapport onm antagningsförfarandet till präst i Svenska kyrkan. Namn på baksidan av titelbladet.

En undersökning av det kristna uppenbarelseanspråket i förhållande till andra religioners uppenbarelseanspråk. En skildring av hans liv og arbeide. Professor Köhler med bedste takk V.

Name on front wrapper: Den japanska konsten att arrangera blommor. Generalstabens litografiska anstalt Studien zu einigen Gottesmetaphern bei Gregor von Nyssa. From Old to New. Lyngby´s Jyske grammatik tillige med et udvalg af hans breve. Schultz Forlag, Köbenhavn En undersökning rörande p. Blyertsstreckad i början av texten. Övre högra hörnet lätt stött. Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven Förlagets blindpressande och guldornerade klotband med helt guldsnitt.

Litet spår efter borttagen prislapp å omslagets baksida; övrigt i gott skick. BLÅ, Gunnar, Den tredje systern. BLÅ, Gunnar, Gå ner för trappan. Exposition Bibliothèque nationale de France. Cornell University Press Pall Mall Press, London, Cornell University Press, Konsten att göra väldoftande blandningar av torkade blommor och blad. Fisher Unwin, London Top of spine slightly worn. Sundsvalls Tidning under år. Sundsvalls Tidnings AB Hitlerkrigets förspel i europeisk storpolitik. Med förord av Erik Seidenfaden.

Översättning av Göran Salander. Två sidor mörknade av inlagt tidningsurklipp. Chronicle Books, San Francisco Préface de Nanny Fröman. Inscribed on fly leaf. Stockholm 19 s. Essäer om kulturkontakt och minoritetsfrågor tillägnade Harald Runblom. Bruxelles no year pp. Max hueber verlag München Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht Berlin, Weidmannsche Buchhandlung Till svenska av Einar Heckscher.

Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala Scandinavian university books Dedicerad till Phebe Fjellström. Lustvandringar i klassicismens arkitektur och trädgårdar. Förlagets pappband utan skyddsomslag. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag.

Namnteckning på första bladet. Översättning av Torsten Blomkvist. Översättning och förord Artur Lundkvist. Utgiven av Erik Olof Bergfors. Publisher's half cloth with printed boards. Små svaga veck å omslagets övre hörn; övrigt i gott skick. En roman om nödvärn. Litteratur, teater, konst etc.

The bridled winged horse and the helmeted female head in the sixth centyry BC. Död- och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap Främre omslaget buckligt, snitten delvis litet fläckade kaffe? Inlagan i gott skick. Tiden till talets mitt. Äldsta tid till Essäer om Franz Kafka.

Jungfru Maria i folkfromhet och dikt genom tiderna. Short tear at top of front dust-jacket 1 cm. Lower right corner slightly bumped. Responding as a Lutheran Communion to Neoliberal Globalization. Éditions du Rocher Some pencil markings in the beginning. Tibets barn på väg till exilen. Protective plastic wrapper on covers. San Rock Art and the Somatic Past. Developments in Theory and Research. Litet understrykningar med blyerts. Särtryck ur Jorden runt, september Med dedikation från förf.

Till belysning af Gustaf II Adolfs tyska politik. Omslaget och de tre sista bladen naggade. Sidorna med 2 små lagningar i främre marginalen. En bok om cellgifter - och om livsglädje. Skyddsomslaget har ett par centimeterlånga revor. Historiska anteckningar af presidenten Georg Ulfsparre. Princeton University Press Dj is a little worn with tears. Ryggens huvud med pappersförlust. Riscontrato co' miglior testi e annotato. Milan Paolo Carrara Two private volumes in half cloth by Thure Andersson.

Bound with original front and end wrappers. Ex library copy, withdrawn with two small stamps on last page. Untersuchungen zur englischen Kathedralarchitektur der ersten Hälte des En studie av samkonstrutionssekvensers form och funktion i svenska samtal. Daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte Spine worn and faded. Hycklande politiker, ljugande tjänstemän och hemliga spioner - en politisk thriller om svensk vapenhandel. Politik - Staatsbildung - Kultur.

Herausgegeben und übersetzt von Ernst Gegenschatz und Olof Gigon. Eingeleitet und Erläutert von Olof Gigon. Artemis Verlag, 3 überarbeitete Auflage LXIII, 1 ,, 3 pp. Svenska öden och insatser i främmande land. Consultants Bureau, New York, pp. Publisher's cloth bound with front wrapper tipped in. Publisher's cloth bound with front wrappers. Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Förlagshalvklotband med främre omslaget medbundet. Främre omslagets övre högra hörn med pappersförlust C: Transcription of a seminar held in Ojai, California from November 31 through December 2, Front Cover Photograph by Mark Edwards.

Original spiral spine with laminated boards. Kommunal- och industrianställda tjänstemäns minnen. Spädbarns dödlighetens förändring i Ådalen under talet. Studia Historica Upsaliensia Small stain on upper cover. Eine Einteilung der älsten Kunst der Urzeit. Erlenbach-Zürich, Eugen Rentsch Verlag Publisher's cloth with d j. Flawless and Excellent condition. Köbenhavn, Munksgaards forlag Stamped on front cover and first page.

Anden omarbejdede Udgave ved A. Andersen og Richard Petersen. Gjellerups, Köbenhavn , , , I och IV blyertsstreckade.

Afhandling for den filosofiske doktorgrad. Köbenhavn, I kommission hos V. Ryggens huvud obetydligt stött. Svag stämpel på främre omslaget: Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm, Arvid Baeckströms stämpel på främre häftesomslagets insida och bläcknotering på främre omslagets insida. Internering och utlämning av tyska militärflyktingar via lägren i Rinkaby och Gälltofta Föreningen Gamla Christianstad, Signature to front wrapper.

Partly with heavy underlining. Romerskt samhällsliv på Caesars tid I-II. Sidorna 9 - 13 i del ett med understrykningar i rött och blått. Publishers cloth with dust jacket. Lund Humphries, London VII, 1 s. Aus dem Spanischen von Christian Hansen. Carl Hanser Verlag Ogifta mödrar, deras barn och fattigvården i Simrishamn, - Språk och tid, mötesplater, livsrum. Ericson, Anden i flaskan. En bok för ungdom om alkohol.

Tillskrift å insida av omslag; övrigt gott skick. Deras botaniska karaktärer samt deras praktiska värde och användning. Spelet om krig och fred Försök till en historisk skildring. En flygfärd runt kontinenten under det andra världskriget. Första och sista sidan med lagerfläckar; övrigt i gott skick. Förlagets dekorerade röda klotband. Seitz, Einführung in die innere Ballistik. Dess fartyg, vapen och hjälpmedel. Folkförsvarets förlags Ab u. Idéer, initiativ och organisationer inom svensk motionsidrott Förlagets svarta halvfranska band.

Spår efter borttagen etikett å insida av främre pärm. LTs Förlag, Stockholm Namn i bläck på första bladet. Snedläst och med några fläckar. Herausgegeben aus dem schriftlichen Nachlasse des Verfassers von Fr.

Hamburg Felix Meiner XII, 3 pp. Publisher's cloth backed boards. BOM, Kaj, Slangordbogen med udförligt stikordsregister. Övre högra hörnet stött. BON, Francois, Buzons brott. Tillskrift å försättsblad; övrigt i gott skick. En introduktion och bibliografi. With pictures by Muirhead Bone. Somewhat worn and soiled. Small tears to dustjacket. Publisher's brown cloth with dj. A Comparison of Kierkegaard and Nietzsche.

Mit Stichwort -Artikeln und zahlreichen Fallbeispielen. Das gesamte Wissen der Parapsychologie und ihrer Grenzgebiete. När Susanne Rosberg grillar blir det mest fläskkött. Att grilla nöt och lamm är inte det första hon tänker på, erkänner hon. Tågtrafiken står just nu stilla över Öresundsbron i riktning från Köpenhamn på grund av ett problem i det danska mobilnätet.. Tågtrafiken står just nu helt stilla över Öresundsbron på grund av ett problem i det danska telenätet..

Tågtrafiken över Öresundsbron stoppades på morgonen på grund av ett problem i det danska telenätet.. Detaljhandeln i Kina ökade med 12,8 procent under april, jämfört med samma period föregående år.. Zlatan Ibrahimovic blev på söndagskvällen ligamästare med Paris Saint-Germain. Nu hyllar den franska pressen "Ibra" som den store segerorganisatören.

Fyra personer körde på lördagsnatten runt i en bil och hade en plastdunk med acetylengas i baksätet. Alla fyra fick skador av olika grad när dunken plötsligt exploderade. Ett tal medlemmar i SPF Örkelljunga har varit på teaterbesök på Helsingborgs stadsteater där vi fick se Karin Mannheimers uppmärksammade pjäs "I sista minuten".

Den handlar om tre äldre damer som isig har olika bakgrunder och därmed blev deras samtal kring dagens frågor och problem för oss pensionärer väl genomlysta från olika synpunkter..

Nu byter Vasabåtarna namn till Wasaline. Det ska bli det nya marknadsföringsnamnet för rederiet och färjetrafiken mellan  Umeå och Vasa. I oktober var den före detta brandmannen Magnus Nilsson mycket när att drunkna under en båtupptagning. Men skräckupplevelsen födde en lysande affärsidé, skriver Dagens Industri.. Lördagens Cupcake-kalas blev en riktigt lyckad folkfest för såväl gammal som ung.

Många hade kommit till centrum för att njuta av sång, dans, musik och smarriga cupcakes.. Viktor Fasth fick inte spela en enda minut under den sju matcher långa matchserien mot Detroit. Anaheims mål vaktades av Jonas Hiller. I helgen fick loppisbesökarna en försmak på vad som komma ska, då Skeppet fylldes med säljare och köpsugna kunder. Om drygt en månad drar Skeppet igång med sin bakluckeloppis.

Han fick själv hiv Nu har Malmöbon Miguel Angel Fraga intervjuat 35 hiv-positiva skåningar om lögner, skam och öppenhet.. Storsegern mot Syrianska förändrar ingenting. Mjällbys spelare kräver besked om vad som ligger bakom beslutet att säga upp klubbens sportchef Thomas A Borstam. Barnen i scoutkåren i Mariannelund fick i lördags prova på ett riktigt naturliv.

Scouterna byggde eget vindskydd och lägerplats med eld, och de sov över under natten. Det anordnades ute vid scoutstugan i Vallervik strax utanför Mariannelund. Det spelar ingen roll om du hugger ved hos grannen, röjer sly åt kompisen eller jobbar i stormfälld skog. Motorsågskörkort är ett måste och den 1 januari utgår böter till de som inte har. Titelsviten bröts i fjol för Zlatan Ibrahimovic.

Men nu är jag tillbaka på rätt spår, säger han, enligt kvällstidningarna, efter att Paris Saint-Germain säkrat den franska ligatiteln i fotboll på söndagskvällen. Båtar förbereds och läggs i, det tas premiärdopp och campingarna börjar fyllas.. Systembolaget är största hyresgäst med 68 butiker i fastigheterna.. Hur mycket går det egentligen att lita på framtida elpriser, väder och vind.

Det här är tre viktiga samverkande faktorer som är avgörande för den kalkyl som det ekonomiska utfallet bygger på när det gäller köpet av vattenkraftverken..

En man i Surahammar fick besök av en främling som klev in en lägenhet utan lov. På söndagseftermiddagen fick en boende på Metallvägen i Surahammar besök av en främling. En man i årsåldern klev in i lägenheten, satt sig vid köksbordet och vägrade att lämna bostaden.

President Martti Ahtisaaris byrå för internationell konflikthantering, Crisis Manegement Initiativ, stöds med finlandssvenska medel avsedda för konst, kultur och svenskans ställning i Finland.. Stora delar av den politiska oppositionen i Karlskoga var emot köpet av vattenkraft. Nya oppositionsrådet för Moderaterna Peter Wiklund riktar skarp kritik mot hela affären på punkt efter punkt. Han beskriver det hela? Tom WallGamla bilder intresserade många på hemvändardagen i Glimåkra, en dag som också innebar möten med gamla bekanta.

Cirka personer samlades i Folkets park på lördagen. De är gott om folk i den gamla dansrotundan vid lunchtid på lördagen. Hur mycket tåg som helst. Järnvägen mellan Hultsfred och Västervik levde upp under helgens omfattande Smalspårsdagar som inledde smalspårssäsongen.

Men det kunde slutat annorlunda.. Skådespelaren Taylor Mead är död. Han avled på onsdagen i sviterna av en stroke, skriver Contactmusic. Taylor Mead var en del av Andy Warhol-kretsen i The Factory och är kanske mest känd för sina insatser i en rad av popkonstnärens filmer, "Tarzan and Jane regained Seth Meyers, känd profil i "Saturday night live", tar över pratshowen "Late night" i amerikansk tv.

Bytet sker under nästa år. Susanne Olsson i Sparsör snickrade ihop en holk med sittpinne, flagga och välkomstskylt, det dröjde inte länge förrän en blåmes flyttade in. Den satt länge ute och solade sig och var inte ett dugg besvärad av att bli forograferad, snarare tvärtom.

Vi publicerar ett urval av läsarnas bilder varje vecka. Äntligen fick LDB Malmö ihop alla pusselbitarna. En fin skalp, inget tvivel om den saken.. I morgon möter Sverige Danmark i hockey-VM. Då går även bröderna Sedin och Alexander Edler in och förstärker den svenska truppen. I VM-extra i Gomorron Sverige 9. Valet av tjänstebil är viktigt även för företaget.

Genom att välja bilmärken med bra andrahandsvärden kan företaget tjäna stora pengar. Här är experttipsen och de vanliga frågorna som kan vara bra att fundera kring.. I helgen ville alla se den stora båten som överraskade Västerviksborna med att lägga till vid Skeppsbrokajen i lördags kväll. Mayan Queen är en av världens största yachter..

Under måndagsmorgonen är det tågstopp mellan Danmark och Sverige. Orsaken till stoppet är problem i telefonnätet på den danska sidan. Just nu finns ingen prognos för när felet ska vara åtgärdat.. Dorotea satsar på att göra kommunen till ett matmecka. En saluhall kommer att skapas, där bönder kan sälja sin mat, säger projektledaren Cecilia Langlét? En majoritet av hushållen spår stigande bostadspriser, enligt SEB: Av de tillfrågade hushållen svarar 58 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga under det kommande året.

Förra månaden var den andelen 59 procent. Konsultbolaget Softronic backar under första kvartalet, med minskad vinst och minskad marginal.. IP-Only har har dålig ekonomi under en längre tid.. Värmlands nykterhetsförbund delar i år ut tre stipendier till minne av förre länsnykterhetskonsulenten Ragnar Pamp..

Chris Brown och Rihanna bekräftade att de än en gång gjort slut tidigare i maj, och sedan dess har Chris synts festa bort sina problem, medan Rihanna har hållit en lägre profil. Nu spekuleras det även i att Chris har börjat träffa ex-flickvännen Karrueche Tran igen. Under natten har det varit inbrott i en restaurang beläggen intill Sörgårdens äldreboende i Byske.

Inbrottet upptäcktes på morgonen. Polis är skickad till platsen för [ Så var årets studentorkesterfestival till ända. Sveriges glada studenter slöt upp under soliga dagar i Linköping och bjöd både på skickligt orkesterspel och innovativa utspel under kårtegen..

Under veckan får Västra Mälardalen besök av trafikpolisen vid tre tillfällen. Trafikpolisen gör besök i Västra Mälardalen under tre tillfällen kommande vecka. Västra Mälardalen innefattar Köping, Arboga och Kungsör. Den trasiga kompensatorn som orsakade den stora vattenläckan på väg 42 har lagats. En av amerikansk tv största profiler lägger mikrofonen på hyllad efter en mer än 50 år lång karriär.

Barbara Walters går i pension, 83 år gammal, avslöjar hon för New York Times. Barbara Walters är en ikon i amerikanskt nöjesliv, en person som inte bara sprängt glastak utan varit en föregångsfigur för många efterföljare under årtionden..

Svensk idrott förlorar runt hälften av sina talanger på grund av tidig elitsatsning. Det hävdar Tomas Peterson som är professor i Idrottsvetenskap. Talangfulla utövare som är födda sent på året sorteras ofta ut.. Kindadagen är en dag då konstnärer, hantverkare, matkreatörer och loppisar slår upp sina dörrar och erbjuder allt mellan himel och jord för besökarna.

Den bilburna snabba bilisten hinner med allt på programmet och någon annan, lite långsammare, fastnar timtals på varje pärla.. IFK Mariehamn blir därmed den femte finländska klubben som deltar i de europeiska klubbtävlingarna säsongen Kundvårdsjätten Salesforce förvärvar företaget Clipboard och stänger samtidigt ned dess tjänst..

Efterspelet kring Boverkets och Naturvårdsverkets misslyckade försök att enas om riktvärden för flygbuller fortsätter nu med förnyad kraft. Linköpings kommun, Länsstyrelsen och Saab, de tre tunga länsaktörerna i frågan, går nu samman för att skriva ett brev till regeringen och uttrycka sitt missnöje med myndighetshanteringen..

En ny träningssajt och dessutom en mobilapp. Han är allsvenskans slitstarkaste spelare, den ende i hela serien som spelat samtliga säsonger sedan Häckens evighetsmaskin, René Makondele, Detroit hade möblerat om i laguppställningen inför nattens "vinna eller försvinna-möte" med Anaheim. Under de senaste veckorna har det blossat upp en diskussion om svågerpolitik.

Nu säger Rolf Öström polis på Ekobrottsmyndigheten att svågerpolitik finns i större utsträckning på mindre orter som Gotland, det skriver GT i dag.. One of Sweden's biggest banks kept a secret registry with thousands of names of people described as "jokers" and "gangster accountants" in what is being called a "black book" of clients the bank didn't want to do business with.

Elin Sandgren hade precis kvitterat och Jitex återigen tagit över spelet. Dagens Industri ser teleoperatören som ett stabilt köp, trots begränsade tillväxtutsikter.. På Modelljärnvägens Hus utanför Alunda har man just öppnat för säsongen. Nytt för i år är sex miniutställningar som kommer att visas fram till september.. Två kanoter kapsejsade i helgen på samma ställe i Emån, där en dansk kvinna förolyckades då ett par kanoter slog runt för en vecka sedan. Fyra personer i ett sällskap på 14 körde fast med sina farkoster och sögs ned under vattnet - men lyckades chockade rädda sig upp på land.

En man blev i natt knivskuren i en lägenhet i Kävlinge. Han fick föras till sjukhus med allvarliga, men icke livshotande, skador.. I lördags var det dags för det årliga veteranbilsrallyt i Björkfors. Alla som var där var taggade till tänderna och alla som var där kunde sola sig både i glansen på lacken och i skenet från himlen. Rekordmånga bilar, 50 ekipage, kom till starten.. Det var inte bara jubel hos Paris Saint-Germain efter att laget säkrat ligaguldet i går.

Sweden's Foreign Minister Carl Bildt has signaled his government would like to keep Swedish military in Afghanistan even after Nato ends its current engagement in the country in Finpro sätter upp ett kontor i Frankrike för att hjälpa finländska företag att få delta i byggandet av den nya Oasiskryssaren. Kontoret grundas med statliga medel. Enligt Finpros beräkningar har finländska företag möjligheter att få order på över miljoner euro i samband med kryssarbygget.

En raklödderslik ogräsfiende med doft av kokos? Ja, du läste rätt. Den heta kokosblandningen bildar ett vitt lödder på gator och torg i södra Sverige, och nu är skummet på väg till Stockholm..

Livet som diplomathustru har tagit henne över hela världen, och slutligen tillbaka till Uppsala. Författaren och journalisten Sigrid Kahle är nu aktuell med andra delen av sin självbiografi.. Borlänge tar ett väldigt annorlunda grepp för att skapa nya kommunikationsvägar mellan svenskar och invandrare.

Det ska ske genom bandy. I Borlänge ska ett somaliskt landslag bildas - målet är VM i ryska Irkutsk redan nästa år. Var du på krogen i helgen? Då kan du ha fastnat på bild eftersom Jnytts vimmelfotograf var på fyra olika uteställen.. I en betaversion av en kommande uppdatering har Valves utvecklare lagt in stöd för VR-glasögonen Oculus Rift i actionspelet Half-Life 2. Benjamin Netanyahu, 63, lät installera en dubbelsäng ombord på det flyg som skulle ta honom till Margaret Thatchers begravning.

Skattebetalarna får stå för notan på cirka kronor.. Det populära bandets tioåriga karriär avslutas med en turné i oktober. Innan höstens turné spelar PMMP också flitigt på sommarens festivaler. Bandet arbetar nu med en skiva med nya versioner av bandets gamla låtar. Reportrar på nyhets- och informationsbolaget Bloomberg misstänks ha spionerat på anställda vid Federal Reserve och Wall Streets investmentjättar..

Fallolyckorna i Sörmland kostar samhället miljoner kronor varje år. Landstinget och länets kommuner har jobbat aktivt för att minska antalet olyckor? Han tänker inte lämna klubben innan kontraktet går ut.. Var det här Teemu Selännes sista match?

Den årige finländaren ville inte ge ett svar på den frågan efter Anaheims förlust mot Detroit i morse, svensk tid, som skickade laget på sommarlov. I Borlänge ska ett somaliskt landslag bildas?

Båda är ambitiösa, träningsflitiga och mycket lovande löpare.. Andreas Rönnberg valdes till matchens bästa spelare. Elverum hade även vunnit den första finlamatchen med Listor från Nordbanken, nuvarande Nordea har nu nått offentlighetens ljus.

I dag inleds cellprovsveckan i Västra Götaland och Halland. Under veckan kommer kvinnor att bli påminda om att gå på regelbunden cellprovtagning?

Thirteen Afghan refugees who have been on a hunger strike outside Migration Board offices in Boden in northern Sweden have broken off their action after three weeks of refusing to eat. Sammanlagt blev de utsatta bestulna på 2,7 miljarder kronor, främst i form av internetbeställningar, rapporterar SVT Rapport.

Det är numera det vanligaste bedrägeribrottet. Polismyndigheten i Gävleborgs län har haft sin årliga utdelning av utmärkelsen?

Nit och redlighet i rikets tjänst? Acap Invest genomför en emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare som vid full teckning tillför bolaget cirka 25 miljoner kronor netto.. Här är Markoolios onda fot. På ett ben genomförde han sitt nummer i fredagens "Let's dance" och lyckades stanna kvar i danstävlingen.

Appar för planering av hållbara tjänsteresor, byggmaterial av hampa och rådgivning i miljöfrågor. Våren lämnade Joakim? Johansson posten som sportchef i Kristianstads IK. Styrelsen tröttnade på sportchefen Thomas Andersson Borstam. I morgon ska de förvånade och sörjande spelarna få en förklaring varför fadersgestalten sparkades. BK Ore hade fyra deltagare i nordiska mästerskapen i brottning som avgjorts i Eslöv under helgen.

Emma Johansson tog guld bland elva deltagare i kvinnor ungdom 56 kilo. I finalen slog hon en annan svenska, Frida Otterstedt. Säsongen slutade med chock och knock på samma gång. Men nu blickar man vidare i IFK Kristianstad.

Spelarna kommer att få två och en halv veckors semester medan sportteamet fortsätter att snickra ihop lagbygget till nästa säsong. Där har ni Kristianstads IK: KIK gick vinnande ur striden med två österrikiska klubbar samt svenska division I-klubbar. Förlust och fortsatt måltorka för Kristianstads FF. Vi skapar för lite i den här matchen. ScanpixDen okända klausulen ger Mattias Asper rätt att bryta avtalet i förtid.

Mjällby hoppas att kaptenen ska spela ut kontraktet. Sedan vill klubben se kultmålvakten jobba i klubben. Men det var åringen från Falköping, Ramona Karlson som stal showen med sin tredje plats i?

Frida Ekström drog det längsta strået med en stark Zinner. Men det var tunt i resultatlistan. Endast tre ekipage tog sig i mål. Nykomlingen Hässleholms IF fortsätter att plocka poäng i södertvåan. I lördags nådde man oavgjort borta mot Lindsdal sedan Simon Reinholdsson kvitterat till 2? Tom WallFölj med in i Nosabys omklädningsrum, några minuter före kick-off i derbyt mot Tollarp.

Så här kan det ha låtit: Svenska rekordet klarade sig, men ett nytt prydligt klubbrekord blev det. Om 20 år kanske man hänger på en affisch i klubbstugan? Det går att göra flera invändningar mot Kierkegaards tankar om att alla har ett samvete som leder oss rätt. Ändå är det svårt att, här och nu, se något bättre alternativ.. Företagsklimatet fortsätter att rasa i Norrköping. NT har tittat närmare på utvecklingen..

Han har spelat 14 säsonger i ÖSK? Besökare som bär bikini och dricker alkohol är välkomna till Egypten. Det sade landets turistminister efter att vissa grupperingar velat strama åt reglerna för turister.. Handeln på Stockholmsbörsen inleddes med svagt stigande kurser.

Hur ofta dörren till en operationssal öppnas under pågående operation påverkar risken för allvarliga infektioner i patienters operationssår.. Ett tal av de överlevande från AUF: Enligt tidningen Verdens Gang har dessa personer möjlighet att få sammanlagt 15 miljoner norska kronor, men de måste göra det före juli nästa år om de är över 18 år.

I enlighet med några pilotfall har alla som var på ön rätt till ersättning för mordförsök. Men de högsta cheferna i enheten, som kallas vården Öst, kommer att sitta i Lund. Nu reagerar socialdemokraten Ewa Pihl Krabbe på centraliseringen. Smarta kläder, smarta glasögon och sensorer som mäter hjärnaktivitet. Teknik förs allt närmare kroppen och integreras med saker vi har på oss.. Tigers Woods vann golfens The Players Championship i Florida efter att ha klarat sista rundan på resultatet Woods totalresultat var 13 under par.

Djurgårdens seger över Malmö FF var extremt underhållande. Var det en dödsryckning eller början på en vändning?. Posten utökar samarbetet med R-kioskerna.

Från och med den 20 maj är det möjligt att hämta leveranser på 54 nya ställen runtom i landet, bland annat två i Österbotten.. Minst tre personer - två kvinnor och ett barn - omkom natten till måndagen när en övergiven fabriksbyggnad brann ned i Lyon i Frankrike.. S månadsmöte den 8 maj var uppslutningen stor och ordförande Lennart Engström kunde hälsa ett hundratal medlemmar välkomna till restaurang Senioren där vi intog en jättegod dagens rätt.

Efter en kort mötesförhandling höll professor Berndt Ehinger från Lund föredrag om vad som kan hända när ögat blir gammalt.. På måndagsmorgonen blev en ung tjej överfallen i Kungsör. Vid 8-tiden på måndagsmorgonen larmades polisen om ett överfall vid Sandskogstorpsskogen i Kungsör. En ung tjej kom cyklandes när hon överfölls av en man.

Pollensäsongen drabbar inte bara allergiker, även arbetsgivarna blir lidande. Sex av tio pollenallergiker presterar sämre på jobbet på grund av trötthet, huvudvärk och svårigheter att tänka klart, skriver Metro.. Mellanårsvalet i Filippinerna ska betraktas som en folkomröstning om pågående ansträngningar att reformera det korrupta politiska systemet. Det anser president Benigno Aquino, som driver reformagendan..

I dag inleds en tre dagar lång rättegång mot mannen som misstänks ha vållat sin jaktkamrats död i Gäddede för drygt ett och ett halvt år sedan.. Stressen i arbetslivet knäcker även unga vuxna med hög utbildning och välbetalda jobb.

I dag möter vården åringar med utmattningssyndrom.. Helgens riddarspel och medeltidsmarknad lockade i vanlig ordning tusentals besökare till Ekenäs slott..

Roberto Mancinis dagar i Manchester City verkar vara räknade. Men tränaren själv är inställd på att stanna? I Byagillets regi har det varit städdag i Vadensjö. Ca 10 vuxna och lika många barn gick runt vägarna och fyllde gula plastsäckar med allehanda skräp, såsom förstärkare, termos, glas- och plastflaskor och olika förpackningar.

T o m TV-apparat låg slängd längs vägen och ingen kan förstå varför man inte lämnar sådant till återvinningsgårdarna där det också är gratis.. Nyhetsbyrån Bloombergs journalister har fram till för en månad sedan kunnat följa när användare loggat in och även följa delar av kundernas aktivitet i nätverket. Möjligheten ströps sedan storkunden Goldman Sachs klagat..

Österrike, som hittills stått utanför EU: Österrike ställer som villkor att de österrikiska bestämmelserna för banksekretess förbli som de är för österrikarna själva. Systembolagets satsning på hemleverans av alkohol, där Uppsala är en av pilotkommunerna, ökas.. Tisdagen den 7 maj besökte femton moderata seniorer vår nya landshövding Margareta Pålsson i Malmö.

Vi blev sakkunnigt guidade runt på Residenset av Landshövdingen själv. Margareta berättade om Residensets historia och som den pedagog hon är, så fick vi oss mycket allmänhistoria till livs.

Efter Nawaz Sharifs oväntat tydliga seger i helgens presidentval slog Pakistanbörsen rekord på måndagen. Den ekonomiska situationen i Pakistan är svår, med ständiga elavbrott och en infrastruktur i förfall.

Härslöv-Ottarps Lekmannakår har haft vårens sista Församlingsafton med ett tal besökare. Kurt Andersson hälsade alla välkomna. Vad annat ska man göra korv av i tomatriket Närpes om inte just tomat. Crister Carlebring förestår Böle Lanthandel i Närpes och tillverkar tomatkorv. Korven innehåller ingen mjöl, bara kött, tomat och kryddor. Charlaine Harris ligger bakom böckerna som la grunden till den populära tv-serien "True blood".

Nu har fått dödshot riktade mot sig, skriver Guardian.. Tjänsteprisindex steg med 0,6 procent under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol, skriver Statistiska centralbyrån SCB. Det är den lägsta uppgången sedan Till den positiva kvartalsförändringen bidrog främst prisökningar inom fastighetstjänster samt inom arkitekt- och tekniska konsulttjänster.. Banken faller i den tidiga handeln efter medieuppgifter om att banken planerar att höja kapitalet med hjälp av en aktieförsäljning..

Tågtrafiken över Öresund drabbades på måndagsmorgonen av kraftiga störningar till följd av ett tekniskt fel i en sändare. Av säkerhetsskäl tilläts tågen inte att köra från Danmark mot Sverige, så småningom kom stoppet också att gälla tåg i andra riktningen. I stället sattes bussar in mellan Hyllie på den svenska sidan och Kastrups flygplats utanför Köpenhamn.

AIK förlorade mot Kalmar med - och kan nu komma att värva i sommar för att laget ska vara med och slåss om SM-guldet. Nu har Expressen utsett vinnarna av Estelle-koftan.

En av de två glada segrarna är Jenny Wahlström, 34, som födde dottern Milla bara två timmar efter Estelles födelse. Han hotade hockeyspelare, ledare och deras familjer efter en förlust i division I. Nu får mannen betala 30 i skadestånd.. Afghanska tolkar som arbetat åt danska, nordiska eller andra utländska trupper hotas till livet av talibaner, skriver Politiken som citerar en ännu inte offentliggjord rapport från människorättsorganisationen Avaaz.

Afghanistans president Hamid Karzai sade nyligen att tolkarna inte har något att frukta. De nordiska länderna löser frågan på olika sätt. Tranåsgolfaren fick se sig slagen av Tiger Woods. Han slogs ut efter en stenhård semifinal, som avslutades med en nervkittlande nattduell?

Föräldrarna tvingade dottern att dricka rengöringsmedel och urin - för att hon skulle "renas" från att vara en häxa. På måndagsmorgonen startar rättegången i Borås.. Minst 19 personer, bland dem två åriga barn, skottskadades under en parad i amerikanska New Orleans i går.

Paraden hade hundratals deltagare och drog genom staden på mors dag.. Euron sjunker sedan Italiens centralbankschef Ignazio Visco sagt att han tror det kan bli aktuellt att införa negativ ränta på insättningar hos ECB för att stimulera ekonomin i eurozonen..

Ännu ett kryss för Göteborg FC, ännu en match där målskyttet inte fungerar. Dessutom två landslagsspelare som tvingades av med knäskador: Johanna Almgren och Olivia Schough. Hittills har man bekräftat 33 fall i Europa och Mellanöstern sedan Euron sjunker sedan Italiens centralbankschef Ignazio Visco sagt att det kan bli aktuellt att införa negativ ränta på insättningar hos ECB för att stimulera ekonomin i eurozonen.

Räntan på insättningar hos ECB ligger för närvarande på noll, medan styrräntan nyligen sänktes till rekordlåga 0,5 procent. Har du en rolig, vacker eller bara helt knasig bild från din student? Nu kan du få den publicerad i SN.. Filmen handlar om en blyg, tillbakadragen tonårspojke som måste tillbringa en natt i skogen.

Chauffören är misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. I Jönköpings län har de nya bilarna i Habo högst klimatpåverkan, medan bilarna i Mullsjö har lägst. Männens bilar i Jönköpings län har högre bränsleförbrukning och högre klimatpåverkan än kvinnornas. Det framgår av ny myndighetsstatistik som nu presenteras av Statoil.. Turerna kring Timrå IK tar inte slut.

I dag har kommunen ett extrainsatt möte? Cykeln och jag ska ta tåget hem till Kristianstad. Löser biljett till oss båda. Värmlands läns befolkning ökade med 52 personer under årets första kvartal. Och med det ett hektiskt schema späckat av mingel för artisterna. Det är inte repetitionerna som ska sitta. Uppbådet var stort när Robin Stjernberg gjorde sin första presskonferens under söndagen, direkt efter sin första repetition i Malmö Arena. I början var jag lite rädd, jag visste inte var alla kamerorna var gömda någonstans.

Tom Wall Den italienske gitarristen och mandolinisten Aco Bocina har de senaste decennierna rest vida omkring som solist eller medlem i skilda ensembler med en repertoar inom det som lite vagt kallas världsmusik, i hans fall med förankring i sydeuropeisk medelhavskultur. Få hade noterat att Aco Bocina skulle komma till Kristianstads Teater.

Det var inte Kristianstads Teaterförening som stod som arrangör. Jaro delade poängen med Honka efter en oavgjord match som slutade Vi har vetat det länge. Nu vet hela Sverige. Att Annika Norlin är en av landets bästa textförfattare.. När vi vaknade upp den där tidiga morgonen i Baku och insåg att vi faktiskt hade vunnit så började vi skapa vår vision och tänka på vem som skulle förmedla den i tv-rutan?

Ett flertal eskorter i centrala Stockholm och till och från Arlanda sker under tisdagen. Diplomatstaden mellan ca kl Stjärnorna från Vancouver är redo att förstärka Tre Kronor. Stockholmsbörsen backade något med de ledande europeiska handelsplatserna, när den nya veckans handel återupptogs. Nokia gick dock mot strömmen.. I en annons med rubriken "Sanning om Le Pain Francais" publicerar cafékedjan i dag sin sida av saken efter Göteborgs-Postens granskning.

Magasinprogrammet Studio Hbl består av tre delar? Nyhetsveckan, Gästen och På gång. Microsoft har enligt nya rykten bestämt sig för ett namn på sin nästa konsol, och det är ett namn som siktar mot oändligheten..

Här nedan följer resultatlistan: Kata år pojkar 9kyu Elias Andersson klippans kkKata år flickor kyu1. Landstingsdirektör Hans Karlsson lämnar sitt nuvarande uppdrag vid årsskiftet. Nu har han fått nytt jobb.. Han har aldrig varit rädd för nya utmaningar. När vi träffar honom står han i den mixade zonen i Globen för att se till att världspressen får de intervjuer man vill ha med ishockeystjärnorna.

Paris Saint-Germains efterlängtade ligaguld fick supportrarna att tappa kontrollen. I Paris blev 21 PSG-supportrar gripna av fransk polis, och flera människor skadades i det kaosartade firandet, skriver Le Parisien.. Maria, 19, mördades av sin bror för att hon dragit skam över familjen.

Den då årige mördaren dömdes till fyra års sluten ungdomsvård eftersom han var så ung när brottet begicks. I ett debattinlägg i Kvällsposten kräver Marias syster ett hårdare straff. Efter en inledande uppgång har Stockholmsbörsen vänt till en svag nergång. Efter ungefär en timmes handel har OMXS-index sjunkit med 0,2 procent till ,1.

Utvecklingen är likartad på de ledande Europabörserna. Skånes auktionsverk i Landskrona satte ett utgångspris på 10 kronor för en antik kinesisk statyett, föreställande en kvinna på en lotustron, som ropades ut under den senaste kvalitetsauktionen. Slutbudet hamnade på - kronor. Europeiska företag tvingades i fjol skriva av utestående fordringar för sammanlagt ,6 miljarder euro. Det är en ökning med 7 procent jämfört med året före och motsvarar 3 procent av alla utestående fordringar, enligt inkassoföretaget Intrum Justitia.

I fjol låg nivån på avskrivningarna på 2,8 procent av fordringarna, skriver inkassoföretaget i ett pressmeddelande. Arbetsrelaterad stress verkar drabba finländarna i mindre grad än EU-medborgare i genomsnitt, visar Europeiska arbetsmiljöbyråns undersökning.

Hälften av de tillfrågade uppgav att arbetsrelaterad stress är vanligt på den egna arbetsplatsen, medan knappt fyra av tio instämde i Finland. Bara 6 procent av finländarna såg stress som mycket allmänt på arbetsplatsen. Alexander Vik försökte förgäves nå sin bankman medan han förlorade 38 miljoner dollar i timmen. Banken menar att Vik hade eget ansvar för sina exponeringar..

Tillståndet för den årige man som kom till skada i en villabrand i helgen är fortsatt allvarligt, uppger US i en bulletin.. Henrik Lundqvists storspel i natt gör att Tre Kronor får fortsätta att vänta på en eventuell förstärkning på målvaktssidan. Barbara Walters går i pension, 83 år gammal, avslöjar hon för New York Times.. De var runt stycken, tror åriga Yasmine al-Baramawy. Handeln i Finland har kämpat med minskad lönsamhet i början av det här året - bland annat på grund av att finländarnas köpkraft har minskat.

Det här har lett till betydligt färre sommarjobb, säger Förbundet för finsk handel. Facket är däremot av annan åsikt - och får medhåll av Yle Nyheters rundringning. En man i årsåldern straffas med 3 kronor i böter för hot mot spelare och ledare i division 1-hockeyklubben Kiruna IF sedan laget förlorat en match mot Östersund. Mannen ska också betala sammanlagt 30 kronor i skadestånd till de hotade, skriver lokala medier.

Hoten framfördes via Facebook.. Det blev en härlig och solig dressyrhelg, inte minst för Perstorpstjejerna. En bra kompromiss, en dålig kompromiss eller rentav en helt havererad reform är vad som gäller för fisket i EU när medlemsländernas ansvariga ministrar samlas för ett avgörande möte i Bryssel.

Sverige tillhör de länder som slåss för tuffare regler för att skapa förutsättningar för hållbara fiskebestånd. Risken finns dock att de stora fiskeländerna skjuter ambitionerna i sank. Anfallspigga Assyriska mot ett försvarsstarkt Falkenberg. Det blev inte som det halländska laget tänkt. Söndagens plantmarknad på Gråbo Arbetaremuseum bjöd på både apsvansar och? Med över 70 följare på bildbloggen Instagram har Alexandra Bring från Umeå blivit en av landets mest välkända träningsprofiler.

Ändå ser hon sig själv [ Intresset för kosläppet i Saxebyn är enormt. Omkring 2 personer samlades på Berndt Björkmans gård i lördags. Frågan om mobilens vara eller inte vara på krogen diskuteras en del branschen just nu.. Han har kallats Sveriges farligaste fånge.

Nu ser dubbelmördaren Leif Axmyr, 74, fram emot ett liv i frihet. I dag möter han rätten som ska avgöra hans framtid. Rätt rad på Grevie GIK: Det blev ånyo en klurig runda, endast Kenneth Lubera hade alla rätt på vuxenrundan. Barnrundan vanns av Agnes Gunnerfeldt, för tionde gången! Volvo personvagnar startar nu produktionen av den enhetsmotor som blir standard i alla modeller framöver..

Svenska Mästerskapet i kickboxning avgjordes den 11 maj i Karlskrona. Ängelholms Kickboxningsklubb ställde upp med sex tävlande och avresan till Karlskrona skedde redan på fredagen så att alla kunde vara väl förberedda på lördagen då tävlingen drog igång..

Följ med på en spaning i stadsrummet. Här visar vi vilka vi är och leker med roller och identiteter.. Reggeafestivalen i Furuvik avslöjar tre nya stora artister till i sommar: Julian Marley är en av dem..

Städningen av skolor och förskolor i Mantorp blir återigen kommunal.? Det är framför allt en prisfråga, säger Göran Westerberg S , ordförande i kultur- och fritidsnämnden.. Hunden jagade efter en älgko och kom av misstag upp på järnvägsspåret. Precis då passerade tåget. Nu får hundägaren ersättning från Trafikverket..

När Bradley Wiggins summerar sin första Giro-vecka konstaterar han bland annat att han cyklat "lite som en tjej". Britten som är totalfyra i sammandraget har hittills tvingats byta cykel vid tre tillfällen.. I helgen greps och anhölls fem män, misstänkta för grovt narkotikabrott. Det uppger polisen i ett pressmeddelande.. Scillorna i grannens trädgård blev stilleben när Lena Martinsson experimenterade med kameran.

En större mängd avenboksplantor, närmare bestämt 20 , stals från ett odlingsfält i Mardalstrakten natten mellan fredagen och lördagen. Plantorna värderas till cirka 40 kronor..

Pop, visor, psalmer, schlagers och vårsånger. Allt kommer med på den årliga vårkonserten i Munka Ljungby kyrka på onsdag. Design är avgörande för att klara konkurrensen, menar Kapp Ahl som förstärker sin designledning.. Att Vike loppis och bondemarknad krockade med Cupcake-kalaset märktes inte på besökarantalet. Cirka 2 personer tog under lördagen en utflykt till byn för att uppleva djur och natur. Det var en trevlig dag för hela familjen.. Enligt MOT har rörelsens medlemmar lockats att medverka i porrfilmer, uppträda på strippklubbar och erbjuda erotisk massage.

Centralkriminalpolisen utreder om finländska flickor utnyttjats i rörelsens lokaler i Paris och om det förekommit människohandel. Ett somaliskt landslag i bandy ska bildas i Borlänge. Målet är VM i ryska Irkutsk redan nästa år. Den förre bandystjärnan Per Fosshaug blir förbundskapten.. Virgin Galactics rymdturister kommer ha endast försumbar påverkan på miljön, säger företagets grundare, miljardären Richard Branson.

Koldioxidutsläppen per rymdtur blir mindre än för en flygresa tur och retur mellan Singapore och London, enligt Branson. Det är en rejäl sänkning från de utsläpp som tidigare beräknades, motsvarande två veckors elförbrukning i New York. Virgin Galactics rymdturister kommer ha endast försumbar påverkan på miljön, säger företagets grundare, miljardären Richard Branson.. Ett mindre skottdrama utspelades på en parkeringsplats i centrum av Lojo natten mot söndagen.

Ingen skadades, men två grupper hade mötts på parkeringsplatsen till en affär då ett par-tre personer råkade i gräl. Det hela slutade med att att en årig man avfyrade ett skott så att den andra gruppen var i fara. En länsbo tog plats i CUF: Topplistan innehåller böcker utkomna efter den 10 februari. Förra veckans placering inom parentes. Stålkoncernen Outokumpu överväger att sälja sin specialstålenhet VDM. Det skulle drabba cirka 2 jobb, närmast i Tyskland.

VDM kom i Outokumpus ägo i samband med Inoxium-affären i fjol. Domaren kunde inte avbryta matchen. Så lät det i går? Ryftes har valt att inte överklaga företagsboten på en miljon kronor efter giftskandalen i Fole.. Det finns många system för säker inloggning till tjänster - allra hetast är en vanlig mobiltelefon. Men det finns fallgropar..

Smarta kort, biometri eller dosor som genererar engångslösenord. Det finns många system för att åstadkomma tvåfaktorsautentisering och allra hetast är en vanlig mobiltelefon.. I slutet av förra veckan var personer inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 3 färre än veckan före men 5 fler än samma vecka i fjol. Samtidigt deltog personer i program med aktivitetsstöd, färre än veckan före men 12 fler än i fjol.

Liksom på Konsumentföreningen Stockholm.. Elitidrottsmän som åt anabola steroider under karriären på och talet fick i större utsträckning olika psykiska problem efteråt, jämfört med dem som inte åt de omstridda medlen. Det visar en studie som gjorts vid Göteborgs universitet och som bygger på uppgifter från nästan före detta elitidrottare i brottning, styrkelyft och kastgrenarna inom friidrotten.

Av idrottsmännen medgav 20 procent att de använt medlen, som i början av talet inte var förbjudna, men som sedan klassades som dopning.. Transportsstyrelsen hittade en rad brister hos ett bussbolag i Jönköping. Nu ska bolaget böta kronor..

Ett tal av de överlevande från norska Arbeiderpartiets ungdomsorganisation AUF: Under söndagen den 12 maj var det full fart på Korslöt då Köpings Golfklubb arrangerade en tävling. På söndagen tävlade 47 tvåmannalag i Vårköret ute hos Köpings Golfklubb.

Tävlingen spelades som scramble, slagtävling och avgjordes i ett strålande vårväder. Christian Eklund hann med grundseriematcher för Djurgården. Men nu har karriären tagit slut. Half-Life 2 och Dishonored är två fantastiska spel som bara kan bli bättre på ett enda sätt: Med stöd för grymma spelbrillorna Oculus Rift.. Efter fjolårssäsongen lade Erik Edman ner sin aktiva karriär och sadlade om till tränare. Mot Häcken är den före detta landslagsbacken tillbaka i den skadetyngda HIF-truppen..

I slutet av förra veckan var   personer inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 3  färre än veckan före men 5  fler än samma vecka i fjol. Samtidigt deltog   personer i program med aktivitetsstöd, färre än veckan före men 12  fler än i fjol. Mellanstadieeleverna på Billeshögskolan i Billeberga ska åka till Malmö på måndag för studiebesök på Malmö opera och Stadsteatern.

Eftersom vi har turen att bo i en ort med bra kollektivtrafik dvs Pågatåg så har lärarna planerat att hela gruppen ska åka tåg tillsammans.. Tidskriften Opsis barnkultur riktar i sitt nya nummer blicken ut mot omvärlden och den världslitteratur som så få förlag väljer att publicera i Sverige..

Det kom åskådare till nypremiären på Tallhult. Nytt publikrekord för division 1-speedway i Hagfors! På läktarplats satt framför allt en person och njöt extra i solskenet? Ishockeyklubbarna får som de vill. Det blir färre hockeylandskamper i framtiden då Euro Hockey Tour läggs ner. Lionel Messi är lårskadad på nytt och riskerar att missa FC Barcelonas återstående matcher den här säsongen. Superstjärnan undersöks under måndagen..

Det är inte bara Riksbanken som oroar sig över svenskarnas ökade skuldsättning. Var tredje svensk oroar sig regelbundet över storleken på bostadslånen, enligt en undersökning från SBAB. Fler än tidigare jämför boräntor men de flesta lägger ändå bolånet hos den bank man redan är kund hos. Det blev ingen sprakande fest. Det blev inte ens någon sprakande fotboll. Men tro inte att det här blir en dödsruna över världens en gång bästa FC Barcelona. Var tredje svensk oroar sig regelbundet över storleken på bostadslånen, enligt en undersökning från SBAB..

En traktorlastare värd omkring kronor har stulits från Norra kyrkogården i Åmål.. Tomas Nyberg I lördags hade Söderslättsgymnasiets avgångselever bal i Lund. Följ med på mingel.

Sedan i ettan har de vetat vilka de ska gå med. Erik Edman la skorna på hyllan efter fjolårets skadeproblem men nu när HIF är kort om spelare gör backen comeback. Jag är med på bänken och hoppar in om det blir kris, säger Edman till Helsingborgs Dagblad.. Elitidrottsmän som åt anabola steroider under karriären på och talet fick i större utsträckning olika psykiska problem efteråt, jämfört med dem som inte åt de omstridda medlen..

Virgin Galactics rymdturister kommer ha endast försumbar påverkan på miljön, säger företagets grundare miljardären Richard Branson.

Riskkapitalbolaget EQT har stora planer för den svenska fibermarknaden och utesluter inte fler förvärv bland landets stadsnät. Vinter i fjälltrakterna i norra Norrland, sommar i södra Sverige och däremellan är det vår. Meteorologiskt sett så har vi nu tre årstider på en och samma gång, enligt SMHI..

Den framlidne brittiske läraren Bruce Ritchie satt på en guldgruva. BBC rapporterar om läraren som under sin livstid samlade böcker? Göran Pettersson lämnar sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och i Norrtälje kommunhus AB..

Meteorologiskt sett så har vi nu tre årstider på en och samma gång, enligt SMHI. Meteorologernas definitioner stämmer dock inte alltid överens med de allmänna. Amerikanska tv-serier skildrar allt fler homosexuella, skriver Dagens Nyheter som refererar till branschtidningen Hollywood Reporter. Tv-säsongen innehöll rekordmånga öppet homosexuella rollfigurer. Enligt en undersökning [ I höst skulle en ny skola i Askeby ha börjat byggas. Men byggstarten ser ut att bli försenad.

En person har har överklagat detaljplanen.. Entreprenören med lägsta anbudet överklagade men förvaltningsrätten fann inte skäl att överpröva.. Golf är inte en lika populär sport som för tio år sedan. Årjängs golfklubb har dock gott hopp om framtiden sedan man lyckats rekrytera en krögare till banan..

New York-frun Åsa Vesterlund hade malignt melanom? Åklagaren yrkar på ett livstidsstraff för mannen som misstänks för ett dubbelmord i Esbo. Det var i februari som ett ungt par hittades dödade i en höghuslägenhet i Köklax. Det är en cirka årig man från Tammerfors som misstänks för gärningen. Det blir färre hockeylandskamper i framtiden då Euro Hockey Tour läggs ner.. Yrkesutbildningen Stylistakademin får allvarlig kritik efter en granskning av Myndigheten för yrkeshögskolan..

För drygt ett år sedan serverade hon kaffe på ett fik. Nu hyllas hon som favorit i Eurovision Song Contest. Danmarks Emmelie de Forest håller fötterna på marken när karriären skenar. Pareto Securities inleder bevakning av VRG med att sätta rekommendationen köp och riktkursen 61 kronor.

I fredgas stängde VRG-aktien på IOS har Game Center. Games Hub heter speltjänsten till Windows Phone. Men någon speltjänst till Googles operativsystem Android har vi inte sett skymten av.

Årets Eurovision har ingen Loreen och inga ryska gummor, som i Baku. I avsaknad av en solklar storfavorit och de överraskande fenomenen har en årig [ Röstproblem, protestaktioner, pr-kupper, trafikkaos, jippon och etno-trummor. Biogaia har tecknat avtal med läkemedelsbolaget Beijing Keyuan Xinhai Pharmaceutical, som ger Keyuan exklusiva försäljningsrättigheter i apotek för Biogaias Protectisdroppar samt Protectis och Gastrus maghälsotabletter i Kina från Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har beviljat 1.

Bland annat Club 18 i Vasa har får Den 22 maj är det år sedan den tyska kompositören Richard Wagner föddes. Jubileumsåret bjuder på flera musikevenemang både i Finland och utomlands. En nyproduktion av operan Tristan och Isolde har premiär den 17 maj på Finlands Nationalopera. En ny myggart upptäcktes och flest mygg samlades in i Norrland.

...

Förlagets klotband med skyddsomslag. Till uttåget ur Sachsen - Från Altranstädt till Fredrikshall. Två volymer sammanbundna i förlagets pappband. Till uttåget ur Sachsen. Från Altranstädt till Fredrikshall. Femte, respektive, fjärde upplagan. Förlagets dekorerade halvklotband med främre omslagen medbundna. Berättelser och visor från de halländska åbackarna.

En studie i Fredrik Ströms romanserie Rebellerna. En orientering om musikvetenskplig bakgrund, utveckling och några aktuella projekt. Särtryck ur Svensk tidskrift för musikforskning årg. Särtryck ur Minnesskrift vid Kngl. Musikaliska Akademiens årsjubileum Om den okända metoden i hans författarskap. Medborgarskapet och den offentliga debatten om dövstumma och blinda Om livsåskådning och existens. Limes Verlag, Wiesbaden Original cloth w dj. Publisher's red cloth with dust jacket.

Prosa i urval och översättning av Peter Handberg. Främre omslaget litet skrynkligt. State University of New York Press Ryggen skadad med pappersförlust. The Political Biography of Dai Hsiao-ai. Oxford University Press Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Lance, Communication in Social Context. Coward-McCann, New York Libris, Örebro, , s. Några sidor med bläckförstrykningar. Foreword by Aldous Huxley. Inner Traditions , reprint. A lot of pencil underlinings.

Två franska officerares upplevelser i Sahara. Name on first, blank, page. Signature to front leaf; else in clean and good condition. Dialoge aus der Zeit der Reformation. Übersetzt und erläutert von G. Freiburg und Leipzig Om konsten att räcka till - även för sig själv. Stockholm, Lars Salvius Ownership plate on small title. Publishers cloth with dust-jacket. Entwicklung und Bedeutung der Jazzmusik. University of Oslo The Definition of Chemistry from Agricola to Lavoisier.

A Select Catalogue of the Waller Collection. Original wrappers with dust-jacket. Scientific Relations between Italy and Sweden from to Bläckfläck å främre omslag. Litet understrykningar i blyerts. Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen. En bok om svenska fåglar.

Förlagets glua dekorerade klotband. Långnäbban, Kärrdoppingen, Svarttärnan, Dvärgmåsen. Namn på främre omslaget.

En donation av magnus Gabriel De la Gardie. Sångbok för blandad kör med och utan instrumental ledsagning. Nordiska musikförlaget, Stockholm Minnesskrift utgiven vid firandet av Ströms nya kyrkas åriga tillvaro.

Östersund, Jämtlands-Postens tryckeri Dreissig Jahre Augenzeuge der Geschichte. A few pages 15 with pencil or ink markings. With Special Reference to the Mode of Reproduction. Segelfartygsrederier och deras verksamhet i gamla Vätö socken. Stiftshistoriska kommittén i Uppsala Röster om rasism, nationalism och det mångkulturella samhället i Namibia. Elimineringen av hinder för gränsöverskridande vägtransporter inom den Europeiska Gemenskapen Last pages and lower cover stained in bottom margin.

Förlagets halvklotband med omslagen medbundna. Till Per Daniel Amadeus Atterbom. Några få små bläckstreck. Förlagsinbunden med något nött skyddsomslag. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Das Bild der Welt in der Bilderwelt. Gutersloher Verlagshaus, Gerd Mohn Lundin, Träd och buskar i text och bilder.

Bilder från övre norrland. Liten fläck på undre snittet. Iakttagelser och erfarenheter från straffängelset i Oslo. Förord av ärkebiskop Nathan Söderblom. Förlagets klotband med främre omslag medbundet. SAFs handbok för företagsledare i mindre och medelstora företag. En beskrivning på vår tids seder och bruk. Asplunds bokförlag, Stockholm, Med kommentarer av Samuel Ödmann. Förlagets pappband med skyddomslag.

Skyddsomslaget har ett par några millimeter långa revor. Förord av professor John Landquist. Liten namnteckning å försättsblad. Förlagsny och i mycket gott skick. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under och talen. Han som såg allt. En bok om fåglarna i landskapet, deras utbredning, numerär och förändring samt en beskrivning av Dalarnas naturtyper. Dalarnas ornitologiska förening , Avesta Politiska ideal i Vadstena kloster, ca Privat linneband med båda omslagen.

Främre omslag litet fläckat; övrigt i gott skick. Bertil Malmberg och Tyskland Redogörelser och studier utgivna till språknämndens tioårsdag Texter av och om Hjalmar Bergman. Hjalmar Bergman Samfundet Namnteckning på första sidan.

Omslag med fläck och litet slarvigt sprättad. Ouppskuren och i gott skick. I urval av Johannes Edelfelt. Förlagets halvklot med skyddsomslag.

Komedi i tre akter. Med en inledning av Sverker R. Med förord av Johannes Edfelt. Förlagets paqppband med skyddsomslag. Dikter av Aurelius Prudentius Clemens. Liten pappersförlust å rfämre omslags övre hörn; övrigt i gott skick. Bunden i nyare halvklotband Wilh. With a foreword by Albert Einstein. Corrected and enlarged republication of the work originally published by Prentice-Hall in The author has written, especially for the Dover edition, a new Preface; Appendix A: Dover Publications, New York Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som konstnärlig text.

En studie i Svenska kyrkans sjömansvård Badet, vattenläkekonsten och kurorterna genom tiderna. En stor hopvikbar affisch från utställningen med katalog tryckt på baksidan.

Intryckt märke på bakre omslaget och några sidor in i boken, påverkar inte texten. Excelsiors Förlag, Skara Saga i sex delar. Med illustrationer av Annicka Öman och musik av Alice Tegnér. Utgiven av Stina Quint. Naturvetenskapliga gåtor i ny belysning. Klotband Levins Bokbinderi, Upsala Bokband med främre omslaget medbundet.

Svaga spår efter borttaget namn? Studier i Fredrika Bremers religiositet och författarskap. Skada på skyddsomslagets framsida, annars i gott skick. Förlagets dekorerade klotband med främre omslag. Kulspetsanteckningar på sista sidan. Veck på främre omslaget. Omslagen litet nötta med veck. Omslaget något nött; övrigt i gott skick. Exlibris å insida av främre pärm. Félix Presses universitaires de France, Presses universitaires de France Doctoral dissertation, Stockholm Särtryck ur Geografiska Annaler 37 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut.

Lund, Carl Bloms Boktryckeri Klammerhäftad med tryckt omslag. Meddelanden från Lunds universitets Geografiska institution N: Lund, Carl Bloms boktryckeri Lund studies in geography. A Physical geography N: Historisk-kritisk belysning med reformförslag. Från materia till kärnenergi. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Oseen från vännen förf.

Nova acta regiae societatis scientiarum upsaliensis. Med särskild tillämpning på Sverige och dess landtbruk. Sir Philip Sidney and the Education of the Reader. Släktutredning av John Berlin. Litet streckad i marginalen med blyerts. Tillskrift med massor av namnteckningar å försättsbladet; övrigt i gott skick.

Fautes commises à l'écrit par des apprenants suédois au niveau universitaire - analyse, qualitative et corrélationnelle. Uppsala pp. Essäer tillägnade Idy Bornstein. Nouvelle édition, Stockholm, Charles Deleen Entirely uncut in original grey wrappers.

Wrappers with minor tears in margins. Med en epilog av generalmajor Åge Lundström. Red cloth, no dust-jacket. The Man and his Movies Harper Perennial Skildringar från jaktstigar och ödesmarker. First 14 oages loose. Covers worn with a couple of stains. Juristens källmaterial och arbetsmetoder. A Celebration of Flying. Stanford University Press Washington, American Psychological Association, Presentation copy from förf.

Traduit par Jean Benoîst Chabrol. Liten reva å främre omslag. Lehrbuch der Religionsgeschichte Begründet von Chantepie de la Saussaye. Publieher's cloth with dj. Biografisk porträttmatrikel med autografer över svenska tandläkare vid års ingång. Biskop i Bergen Bidrag til nordisk filologi av studerande ved Oslo universitet. Utgit av Magnus Olsen. Med 35 figurer på fyra utvikbara planscher. Nött och veckat omslag, ryggens fot med 1 cm pappersförlust. Et eventyr tegnet og fortalt af Elsa Beskow.

Billedbog af Elsa Beskow. Förlagets grå rikt dekorerade klotband. Ryggens huvud obetydligt nött. Om Piteå landsförsamlings kyrka. Särtryck ur Norrbotten Med dedikation från författaren till Phebe och karl erik Fjellström.

Med fotografier av Jan Mark. Förlagets dekorerade klotband utan skyddsomslag. Elementära studier i kristen levnadskonst. A few pencil markings. Mended tear on front dustjacket. Något snedläst och nött. Bound together in one private cloth backed volume. Helge Tyrén's copy with signature. Page with mending in margin, not affecting text. Publisher's cloth with worn dj. L'autisme infantile et la naissance du Soi. Paris, Éditions Gallimard, Infantil autism - symtom och behandling. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart Head of spine and dj worn.

Stockholm, LTs förlag, Ill Inbunden med skyddsomslag. Bhartrhari's Niti and Vairagya S'atakas. With introduction, skeleton grammar, notes, texts and vocabularies. University of Calcutta Clothbound with upper wrapper tipped in.

Stockholm, Jacob Merckell, Senare halvfranskt band med fem upphöjda bind. I övrigt mycket gott skick. En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar. Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland. Publisher's hardcover with slightly worn dj. Arkeologiska upptäckter norr om alperna.

Förlagets halvklotband med skyddsomslag. Omslget med reva; övrigt i gott skick. Heidelberg, Carl Winter, Idéer och samhälle i Europa genom år. Boards a little soild. Vorelesungen aus dem Gesamtgebiet der gewöhnlichen und der Partiellen Differentialgleichungen.

Text on spine faded. Mit 15 figuren im Text und auf 1 Tafel. Unter Benutzung amtlicher Quellen. Some stains to covers. Red Wing Minnesota Publisher's printed cloth with dj. Dj a little worn and soiled. Lower right corner bumped. Date on first page. X, 4 pp. Edited, and with commentaries and new translations, by John Bierhorst. University of Arizona Press Two stamps on printing page.

Samtida guldornerade halvfranska band. Modernt exlibris, gammal namnstämpel. Prosaiska texter om tyskland. VI, 1 pp. Small date noted at front fly leaf. A litte worn to top of spine; esle in good condition. Scripta instituti donneriani aboensis VII. Original wrappers, Underlinings in pencil and red. Märke efter gem på de första 4 sidorna. Dialektala övergångar genom Närke. Om språkattityder och stilistisk känslighet hos två generationer sverigefinnar.

Universe Responsibility and the Good Heart. Aufsätze, Manifeste und Stellungsnahmen deutschsprachiger Schriftsteller zu Wirkungsabsichten und Wirkungsmöglichkeiten der Literatur.

Band 1 von Betraktelser, predikningar och tal. Omslagen litet solkiga; övrigt i gott skick. Två volymer bundna i ett privat klotband. Försätts- och titelblad till båda volymerna är inte medbundna. Utgivna med inledning och kommentar av Hilding Pleijel. En del understrykninge i blyerts och bläck. Stockholm Byggmästarens Förlag Svenska Teknologföreningens Förlag, Stockholm, Foreword by Anthony Giddens.

A few pages with pencil underlining. O´Brien, Japanese Colour Prints. Historien om Rudolf Hess. Istituto di Studi Romani Editore Berlin Paul Neff Verlag Modern handbok i etnografi I-II. Sista sidor av vol. Pencil markings on pp. Publisher's hardcover with worn dj. Kris Nr 45, Scholastic Book Service Dj is worn with some paper loss. Recent advances in isotopic and other dating methods applicable to the origin of man.

University of Toronto Press Lund, Gleerup bokförlag Festskrift til Åse Hiorth Lervik på årsdagen 2. Harris, Att vara ok. En återblick på transaktionsanalysen.

Neuroser, stress och kön i Sverige från till Uppsala Studies in History of Ideas Något litet fläckad i nedre marginalen på sista blanka sidan och bakre omslaget kaffe? Recensionsstämpel på främre snittet. Recensionsanteckningar på eftersättsbladets framsida. Festskrift till Anders Hallberg. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Ny rysk dikt från Cholin till Kutik. Den nordiska trästaden 2. Ur sjöfartens och stuveriets historia i Ådalen. Ett bidrag till frågan om dess plats och uppgift i hans teologiskt-filosofiska tänkande.

Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen: Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok Utgiven och kommenterad av Kim Björklund.

Exlibris på främre omslagets insida. Jordbrukskris och borgerlig liberalism. Skydds- och restaureringsarbeten utförda av byggnadsfirman Anders Diös AB Collection of papers for a Doctoral Thesis. Särttryck ur Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum Historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav.

Om två romaner av Restif de la Bretonne. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm Fuktfläck å första tio samt sista tio bladen. Halvfranskt band med fem upphöjda bind samt främre omslag medbundet. Tio författare och den utsatta borgerligheten. Forskningen om biologiska effekter av mobiltelefoni.

Ei utgreiing om formverket med eit tillegg om generasjonsskilnad i lydverk, ordbruk og formverk. Något nötta och fläckade halvfranska band Gust. Stad från tidig medeltid och fyratusenårig kulturbygd. Skyddsomslaget med liten pappersförlust, en kvadratcentimer, i bakre övre marginalen. Vandringar bland berömda personers gravar.

Tyska invasionen timme för timme. Framväxten av en ekopolitisk ideologi i Norge och dess relationer till ett mångtydigt populismbegrepp. En tematerminsrapport onm antagningsförfarandet till präst i Svenska kyrkan. Namn på baksidan av titelbladet. En undersökning av det kristna uppenbarelseanspråket i förhållande till andra religioners uppenbarelseanspråk.

En skildring av hans liv og arbeide. Professor Köhler med bedste takk V. Name on front wrapper: Den japanska konsten att arrangera blommor. Generalstabens litografiska anstalt Studien zu einigen Gottesmetaphern bei Gregor von Nyssa. From Old to New. Lyngby´s Jyske grammatik tillige med et udvalg af hans breve.

Schultz Forlag, Köbenhavn En undersökning rörande p. Blyertsstreckad i början av texten. Övre högra hörnet lätt stött. Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven Förlagets blindpressande och guldornerade klotband med helt guldsnitt.

Litet spår efter borttagen prislapp å omslagets baksida; övrigt i gott skick. BLÅ, Gunnar, Den tredje systern.

BLÅ, Gunnar, Gå ner för trappan. Exposition Bibliothèque nationale de France. Cornell University Press Pall Mall Press, London, Cornell University Press, Konsten att göra väldoftande blandningar av torkade blommor och blad. Fisher Unwin, London Top of spine slightly worn.

Sundsvalls Tidning under år. Sundsvalls Tidnings AB Hitlerkrigets förspel i europeisk storpolitik. Med förord av Erik Seidenfaden. Översättning av Göran Salander. Två sidor mörknade av inlagt tidningsurklipp. Chronicle Books, San Francisco Préface de Nanny Fröman. Inscribed on fly leaf.

Stockholm 19 s. Essäer om kulturkontakt och minoritetsfrågor tillägnade Harald Runblom. Bruxelles no year pp. Max hueber verlag München Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht Berlin, Weidmannsche Buchhandlung Till svenska av Einar Heckscher. Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala Scandinavian university books Dedicerad till Phebe Fjellström. Lustvandringar i klassicismens arkitektur och trädgårdar.

Förlagets pappband utan skyddsomslag. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Namnteckning på första bladet. Översättning av Torsten Blomkvist. Översättning och förord Artur Lundkvist. Utgiven av Erik Olof Bergfors. Publisher's half cloth with printed boards. Små svaga veck å omslagets övre hörn; övrigt i gott skick. En roman om nödvärn. Litteratur, teater, konst etc. The bridled winged horse and the helmeted female head in the sixth centyry BC.

Död- och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap Främre omslaget buckligt, snitten delvis litet fläckade kaffe? Inlagan i gott skick. Tiden till talets mitt. Äldsta tid till Essäer om Franz Kafka. Jungfru Maria i folkfromhet och dikt genom tiderna. Short tear at top of front dust-jacket 1 cm.

Lower right corner slightly bumped. Responding as a Lutheran Communion to Neoliberal Globalization. Éditions du Rocher Some pencil markings in the beginning. Tibets barn på väg till exilen. Protective plastic wrapper on covers.

San Rock Art and the Somatic Past. Developments in Theory and Research. Litet understrykningar med blyerts. Särtryck ur Jorden runt, september Med dedikation från förf. Till belysning af Gustaf II Adolfs tyska politik. Omslaget och de tre sista bladen naggade. Sidorna med 2 små lagningar i främre marginalen. En bok om cellgifter - och om livsglädje. Skyddsomslaget har ett par centimeterlånga revor. Historiska anteckningar af presidenten Georg Ulfsparre.

Princeton University Press Dj is a little worn with tears. Ryggens huvud med pappersförlust. Riscontrato co' miglior testi e annotato. Milan Paolo Carrara Two private volumes in half cloth by Thure Andersson. Bound with original front and end wrappers. Ex library copy, withdrawn with two small stamps on last page. Untersuchungen zur englischen Kathedralarchitektur der ersten Hälte des En studie av samkonstrutionssekvensers form och funktion i svenska samtal.

Daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte Spine worn and faded. Hycklande politiker, ljugande tjänstemän och hemliga spioner - en politisk thriller om svensk vapenhandel.

Politik - Staatsbildung - Kultur. Herausgegeben und übersetzt von Ernst Gegenschatz und Olof Gigon. Eingeleitet und Erläutert von Olof Gigon. Artemis Verlag, 3 überarbeitete Auflage LXIII, 1 ,, 3 pp. Svenska öden och insatser i främmande land. Consultants Bureau, New York, pp. Publisher's cloth bound with front wrapper tipped in. Publisher's cloth bound with front wrappers.

Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Förlagshalvklotband med främre omslaget medbundet. Främre omslagets övre högra hörn med pappersförlust C: Transcription of a seminar held in Ojai, California from November 31 through December 2, Front Cover Photograph by Mark Edwards. Original spiral spine with laminated boards. Kommunal- och industrianställda tjänstemäns minnen. Spädbarns dödlighetens förändring i Ådalen under talet.

Studia Historica Upsaliensia Small stain on upper cover. Eine Einteilung der älsten Kunst der Urzeit. Erlenbach-Zürich, Eugen Rentsch Verlag Publisher's cloth with d j. Flawless and Excellent condition. Köbenhavn, Munksgaards forlag Stamped on front cover and first page.

Anden omarbejdede Udgave ved A. Andersen og Richard Petersen. Tidningen har utrett finländarnas inställning till placeringar och regeringens reform av skatten på utdelningar med en enkät i början av maj. Var tredje tillfrågad var intresserad av att placera i fastigheter. Kriminella med en avancerad typ av skimningsutrustning kopierar chipet i ditt betalkort, läser av din pinkod och tar dina pengar. Paris Saint-Germain har väntat i 19 år. Zlatan Ibrahimovic bara i två.

Fler ligatitlar kommer det också att bli. Under natten totalförstördes en personbil som stod parkerad på Haga industriområde i Jönköping i en brand. Polisen utgår från att den var anlagd.. En höjning av kommunernas elevavgifter krävs för klara Jällagymnasiets krisande ekonomin. Men mer måste till för att rädda skolan långsiktigt.. Motorbåtsföraren jagade svallvågor efter en annan båt.

Plötsligt förvandlades leken till blodigt allvar. I dag ställs motorbåtsföraren inför rätta.. Det råder hårda värderingar i socialpolitiken i de finländska kommunerna, framgår det av en doktorsavhandling. I kommunerna anser man bland att långtidsarbetslösa har sig själva att skylla för sin situation.. Finländarna använder allt mer pengar på sina hundar. Hundbranschens omsättning har trefaldigats under talet och ligger i dag på nästan en miljard euro årligen.

Just nu säljer speciellt olika hundtillbehör bra, men också tjänster så som hundmassage och vattengymnastik. Världshälsoorganisationen WHO varnar för ett nytt smittsamt coronavirus. Viruset har redan dödat 18 människor i Saudiarabien och Europa. WHO misstänker att viruset kan smitta från person till person. Två tuffa sista nätter och kamp om överlevnad. I Sydafrikas högsta bergsområde kämpade värmlänningarna i Sweco Adventure Team. Laget sprang till sist in på en godkänd sjätteplats i årets första tävling Expedition Africa..

Under helgen inleddes elitserien i bangolf med sammandrag på Skoghalls betongbana. Hemmaklubben noterades för tre segrar på sju matcher? Den första halvleken mellan Ölme och Köping var relativt jämn, men ändå kunde hemmalaget göra två snabba mål strax innan halvtid.. En man från Bohuslän har hängt ut flera myndighetspersoner på en internetsajt och fotograferat två av dem i deras hem.

Nu ställs han inför rätta som misstänkt för förtal, ofredande och hemfridsbrott.. Väntan på operation för hudcancer kan kortas en månad med hjälp av prickbedömning via mobiltelefon.. Noll missar och 27 räddningar ledde till att målvakten Henrik Lundqvist blev matchhjälte när NY Rangers vann med mot Washington i Stanley Cup-slutspelet.. Nils NilssonNär gymnasielärare Nils Nilsson besökte Hunan-provinsen i Kina i höstas såg han till att få tid för en visit på författare Shen Congwens födelsehem, som omvandlats till ett populärt museum.

Här finner han en tilltalande lågmäld poetisk realism, men också en författare som vägrade att bli en röst för makten. Henrik Lundqvist stoppade 27 skott och fixade karriärens sjunde slutspels- nolla när hans New York Rangers slog Washington med och tog matchserien till ett sjunde avgörande.. YA David Stenbeck gereraliserar för mycket, anser kuturjournalist Bengt Eriksson när han svarar på Stenbecks krönika i förra veckan om att det borde ges mer plats för poesin på deckarens bekostnad.

Här är Erikssons svar. Kan det vara så att det går runt en cirkulärskrivelse bland finlitterära kritiker och författare? Årets första upplaga av Rallycross-SM blev ett lyckat sådant för Johan Kristoffersson, som testar vingarna i en helt ny sport.

Jag känner att jag kommer in i det mer och mer, säger han i ett pressmeddelande.. En man i årsåldern greps och anhölls under natten mot måndagen efter att ha hotat en kvinna som han är bekant med.. Noll missar och 27 räddningar ledde till att ishockeymålvakten Henrik Lundqvist blev matchhjälte när hans NY Rangers vann med 1? Segern innebär att Rangers tvingade fram en avgörande match. Microsoft är fortfarande optimistiskt till Windows RT, men analytiker hävdar att operativsystemet måste genomgå stora förändringar för att lyckas..

Björn Goop tog en storseger på Bjerke under söndagen. Tillsammans med Petri Salmelas B. Tyska outsourcingjätten T-Systems har stora planer för Sverige och stora resurser i ryggen. Inom fem år ska 60 procent av kommuninvånarna ha tillgång till bredband med Mbit i sekunden.. Gotland är det län som söker minst pengar ur Arvsfonden.

Det är något man vill ändra på, skriver GT.. Förra året kapades 65 svenskars identiteter. Sammanlagt blev de utsatta bestulna på 2,7 miljarder kronor. Efter en något trevande handel under större delen av fredagen stängde samtliga av de ledande indexen på plus.

Vid sidan av G7-ländernas möte och ett tal från Ben Bernanke var makroagendan relativt tunn. På bolagsfronten hörde oljebolagen till de största förlorarna..

En man i Hallstahammar fick ett minst sagt ovanligt och otrevligt uppvaknande under natten till måndagen. Mannen vaknade av att en främling slet upp dörren till lägenheten.

Han fick motta flera smällar från främlingen, som sedan försvann från platsen i en mörk bil. Förra året kapades 65  svenskars identiteter. Sedan lanseringen av Windows 8 har tre klassiska startmenyer från tredjepartsutvecklare laddats ned över tolv miljoner gånger..

Ett bråk inträffade i samband med en privat fest på en adress i Karlstad på lördagskvällen.. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble har varnat för att en enhetlig myndighet inom EU för "bailout" och stödfond för banker med problem inte är lagligt hållbar förrän EU-fördragen har setts över.. Henrik Zetterberg var återigen högst tongivande när Detroit Red Wings vann den sjunde och avgörande åttondelsfinalen mot Anaheim Ducks med Förra matchen avgjorde han i sudden.

Den här gången inledde Henrik Zetterberg målskyttet när hans Detroit slog Anaheim med i den sjunde avgörande matchen på bortaplan.. Benchmarkräntan Libor kommer sannolikt att ersättas med ett dubbelt system av undersökningsbaserade låneräntor tillsammans med transaktionslänkade uppgifter så snart som nästa år.. What police are calling a bomb was thrown into an apartment in southern Sweden early on Monday morning, leaving parts of the flat "totally destroyed".

G7-länderna ser inga problem med Japans penningpolitiska lättnader för att bota landets deflation. Det sade Japans finansminister Taro Aso.. Från och med i dag och fram till och med fredag stängs trafikljusen vid Karl IX: Men polisen kommer inte dirigera trafiken. Greklands premiärminister Antonis Samaras reser till Kina denna vecka. Han ska försöka få kinesiska företag att öka sina investeringar i Grekland och främja exporten från Grekland till Kina. I Samaras delegation ingår flera ministrar och cirka 60 företagsledare.

Zlatan Ibrahimovic ledde PSG till ligatiteln - och skrev in sig själv i historieböckerna. Sen stängdes han in i en dopingkontroll. David Lingmerth orkade inte hela vägen i Players Championship. Den svenske tourrookien blev tvåa, bara två slag bakom vinnaren Tiger Woods.

Oslo Grand Prix hade ett startfält som lovade mycket på förhand men dramatiken lyste med sin frånvaro. Åke Svanstedt fick bestämma i spets med Sebastian K.

Mallbackens chockstart skakade om Tyresö rejält. Fullständigt respektlöst jobbade hemmatjejerna fram två jättelägen redan i inledningen. Fairtradedagen i Munkfors-Ransäter lockade ett tal besökare till Stensdalens ordenshus där det serverades rättvisemärkt fika.. Lars Hultkrantz FP har lämnat en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att en utredning görs om möjligheten att lägga ner samtliga gymnasieprogram på Möckelngymnasiet i Degerfors.. Det finns problem med buskörning i Filipstad, men kommunalrådet Per Gruvberger S suckar över hussmällen på lördagsmorgonen.

Det går tyvärr inte att förhindra att folk kör i Mari Hermanson, ordförande i den lokala styrgrupp som i helgen ordnade stormöte för den nya svenska kyrkan bestående av baptister, metodister och missionskyrkan..

Kor mår bra av att beta och många mjölkkor går därför ute betydligt längre än vad lagen kräver, skriver Agneta Schultzberg.. För två år ställde sig ett enigt socialutskott bakom förslaget att kriminalisera så kallad eftersupning, det vill säga att föraren av ett fordon dricker alkohol eller nyttjar droger efter en olycka men innan polisen kommer till platsen och därmed försöker undgå ansvar för trafikonykterhet.

När hovrättsrådet Susanne Kaevergaard i onsdags lämnade över sin promemoria till justitieminister Beatrice Ask M var hennes rekommendation att inte lagstifta. De renodlade vindkraftsbolagen, utan andra intäktsströmmar, kommer sannolikt att ha stora svårigheter att överleva det långvariga stålbad de har framför sig, skriver Jonny Fagerström, Dag Mattsson och Björn Törnvall..

Från fredag till i söndags morse stoppade polisen elva rattfyllerister på länets vägar. Jag är i många stycken hopplöst gammalmodig. Det gäller också när det gäller favoriten bland science fiction-serier Star Trek, vars modernaste inkarnation jag har svårt att förlika mig med.. I slutet av veckan arrangerades Riksmästerskapet i cheerleading i Nyköping, där Karlstadstjejerna gick hela vägen och knep guldet..

Kristinehamnstjejen Sandra Lundqvist satte personligt rekord i sin landslagsdebut. På ett dygn sprang hon drygt ,5 kilometer. Maine Coon, Ragdoll, Manx och Sphynx? Småbåtshamnen byggs ut och för finansieringen står Norrtälje kommun och Bromskärs hamnförening..

Språkspårets framtid är inte avgjord ännu. Men behovet av stöd till elever med språkstörning ses över. Det menar Ann Heide-Spjut, resurschef på Bildningsförvaltningen. Den här veckan gratulerar vi bland annat Lollo och Colin. Grattis på 32årsdagen underbara sambo!

Älskar dig för alltid! Språkspåret på Ljunggrenska skolan kan läggas ner i höst. Det beskedet fick Veronika Persson en månad efter att hennes dotter, som har en språkstörning, fått plats i klassen.

Under måndagen kommer infartsvägen från väg i Köping att stängas av. Infartsvägen från väg stängs av under arbetet. Nebojsa Novakovic och Krister Nordin spelar för att hedra den avlidne målvakten..

Upp till jobb kan försvinna från den ledande tyska tabloiden Bild när mediekoncernen Axel Springer ska spara runt 20 miljoner euro, skriver Der Spiegel.. Socialistpartiet BSP har fått 27, Astma och allergi ökar bland barn. Det visar en nationell rapport om barns miljö och hälsa som presenteras i dag, berättar TV 4 Nyheterna.. Därmed avancerar Detroit, medan Anaheims säsong avslutades. Matchens segermål gjordes av Valtteri Filppula som i den andra perioden förde Detroit upp i en ledning.

KTH-forskare tar superdatorn Lindgren till hjälp i simuleringar som ska avslöja talorganens dolda hemligheter. Målet är en röstmaskin som kan tala alla språk och sjunga med olika sångtekniker. Det visar en nationell rapport om barns miljö och hälsa som presenteras i dag, berättar TV 4 Nyheterna. Hela källaren i familjen Dahlströms hus är förorenad med villaolja. Troligtvis har det skett en felleverans och olja har pumpats in i en trasig tank som inte använts på många år. Inget oljebolag vill kännas vid misstaget och försäkringsbolaget ersätter inte kostnader för sanering.

New York Rangers svenske målvakt Henrik Lundqvist räddade alla 27 skott som han fick emot sig i nattens match mot Washington Capitals och tvingade fram en sjunde och avgörande åttondelsfinal.. En kraftig sprängladdning detonerade tidigt på måndagsmorgonen i ett hyreshus i Skurup mellan Malmö och Ystad. Man har kastat in någon form av bomb, säger Skånepolisens vakthavande befäl Peter Martinsson. Det visar en nationell rapport om barns miljö och hälsa som presenteras i dag, berättar TV 4 Nyheterna..

I Sverige har den debatten fortsatt efter att en artikel med titeln George Bush är smartare än dig har spridits av en del borgerliga debattörer. Artikeln som skrevs av en av presidentens före detta medarbetare som nu är professor i ekonomi vid Stanford universitetet, vill visa att Bush trots sin buffliga retorik är akademisk intelligent. Vasabåtarna som trafikerar mellan Vasa och Umeå byter namn. Från och med idag måndag går rederiet under namnet Wasaline. Carina Fant som är marknadsförings och kommunikationsdirektör för rederiet motiverar namnbytet så här.

En årig man greps och anhölls på söndagseftermiddagen efter att ha hotat döda en annan man med kniv.. För några år sedan kallade han hemstaden för "Twin Peaks". Drömmen om att gå ser ut att slå in. Nioåriga Alek Poulten från Trosa återhämtar sig nu från operation nummer två på barnsjukhuset i St Louis.. USA-räntorna steg efter svensk stängning på fredagen och har fortsatt upp på måndagen, med den tioåriga statsobligationen 7 punkter upp på 1,93 procent.. Vid tiden natten mot måndagen stoppade polisen två bilar på väg 23 nära rastplatsen Lars Dufwa.

I bilarna hittades stora mängder metallskrot. I bilarna fanns tre män födda 76, 79 och Bollhuset, alltså tennishallen vid Svandammen i Uppsala borde byggnadsminneförklaras tycker Upplandsmuseets kulturmiljöchef.. Detroit vann nattens sjunde och avgörande match i åttondelsfinalen mot Anaheim. Och tog sig till kvartsfinal i Stanley Cup efter en seger i Honda Center. Gefle och Brommapojkarna slåss på allsvenskans nedre halva.

På Grimsta på måndagskvällen får Gefle slåss utan sin kanske tuffaste kämpe? Åtvidaberg bjöd på riktig gladfotboll för hemmafansen i förra omgången.

Djurgården avfärdades med Men tränare Peter Swärdh tror inte på fler sådana utklassningar. Häcken reser till Helsingborg för ett allvarligt test. Tränare Peter Gerhardsson gläds över en näst intill skadefri trupp? I Uppsala väntar Sirius med öppna armar.? Bosse NilssonRörelsehindrade träffades för gemenskapens skull men demonstrerade också för ett tillgängligare samhälle.

I helgen var det rullstolscruising och tillgänglighetsdag. Det var allt Stanislas Wawrinka behövde tillsammans med Magnus Norman för att gå in topp tio för första gången sedan Selena Gomez och Justin Bieber gick skilda vägar i december förra året och sedan dess har folk väntat på att de ska återförenas. Rykten menar att paret dejtar igen, men det förnekar Selena själv.

In en intervju hos Bostons Kiss bestämde hon sig för att städa upp bland alla rykten som pågår om henne och Justin. Polisen i Värmland fick på måndagsmorgonen flera samtal om att det låg en påkörd björn i diket intill E Ett testamente från en privatperson betyder att Rådhustorget och Rådhuset i Östhammar får konstnärlig utsmyckning till ett värde av 1,3 miljoner kronor..

Kinas industriproduktion ökade 9,3 procent under april, jämfört med samma period föregående år.. I en tvåa i Sjuhärad samsas två familjer om utrymmet. Den ena lever under ständigt avvisningshot. Den andra tar en risk som ger de från början okända vännerna en fristad. Vad sägs om ett trådlöst nätverk som skickar data med ljusstrålar i en hastighet på 5 gigabit per sekund? Beamcaster gör det möjligt.. Elin Kling, 30, Sveriges egen modedrottning, har förlovat sig med pojkvännen Kalle Lindman.

Paret bytte ringar i onsdags, på lyxhotellet The Carlyle i New York. Utvecklingen på de ledande Asienbörserna var blandad under måndagens handel. I Tokyo fortsatte börsrallyt tack vare en fortsatt yenförsvagning. Tokyobörsens Nikkei index stängde upp 1,2 procent och det bredare Topixindex steg med 1,8 procent. Greenpeace håller just nu en global konferens i Kiruna. De har bjudit in urfolk från de Arktiska länderna för att diskutera hur deras framtid ser ut i ett Arktis präglat av klimatförändringar och jakt på olja och mineraler..

Flera banker lanserar just nu olika sparprodukter inom valutaområdet? Det är norra Europas första tikievenemang. Nisse Johansson tog på sig fez och kostym och bjöd in till stor fest med nattklubbskänsla. De asiatiska börserna tappar överlag på måndagen. Japanbörserna fortsätter dock ånga på uppåt i spåren av ytterligare yenförsvagning efter helgens G7-möte.. Om det är av rädsla att misslyckas, bekvämlighet eller bara tradition vet hon inte.

När Susanne Rosberg grillar blir det mest fläskkött. Att grilla nöt och lamm är inte det första hon tänker på, erkänner hon. Tågtrafiken står just nu stilla över Öresundsbron i riktning från Köpenhamn på grund av ett problem i det danska mobilnätet.. Tågtrafiken står just nu helt stilla över Öresundsbron på grund av ett problem i det danska telenätet.. Tågtrafiken över Öresundsbron stoppades på morgonen på grund av ett problem i det danska telenätet.. Detaljhandeln i Kina ökade med 12,8 procent under april, jämfört med samma period föregående år..

Zlatan Ibrahimovic blev på söndagskvällen ligamästare med Paris Saint-Germain. Nu hyllar den franska pressen "Ibra" som den store segerorganisatören. Fyra personer körde på lördagsnatten runt i en bil och hade en plastdunk med acetylengas i baksätet.

Alla fyra fick skador av olika grad när dunken plötsligt exploderade. Ett tal medlemmar i SPF Örkelljunga har varit på teaterbesök på Helsingborgs stadsteater där vi fick se Karin Mannheimers uppmärksammade pjäs "I sista minuten". Den handlar om tre äldre damer som isig har olika bakgrunder och därmed blev deras samtal kring dagens frågor och problem för oss pensionärer väl genomlysta från olika synpunkter.. Nu byter Vasabåtarna namn till Wasaline.

Det ska bli det nya marknadsföringsnamnet för rederiet och färjetrafiken mellan  Umeå och Vasa. I oktober var den före detta brandmannen Magnus Nilsson mycket när att drunkna under en båtupptagning. Men skräckupplevelsen födde en lysande affärsidé, skriver Dagens Industri..

Lördagens Cupcake-kalas blev en riktigt lyckad folkfest för såväl gammal som ung. Många hade kommit till centrum för att njuta av sång, dans, musik och smarriga cupcakes.. Viktor Fasth fick inte spela en enda minut under den sju matcher långa matchserien mot Detroit. Anaheims mål vaktades av Jonas Hiller. I helgen fick loppisbesökarna en försmak på vad som komma ska, då Skeppet fylldes med säljare och köpsugna kunder.

Om drygt en månad drar Skeppet igång med sin bakluckeloppis. Han fick själv hiv Nu har Malmöbon Miguel Angel Fraga intervjuat 35 hiv-positiva skåningar om lögner, skam och öppenhet.. Storsegern mot Syrianska förändrar ingenting. Mjällbys spelare kräver besked om vad som ligger bakom beslutet att säga upp klubbens sportchef Thomas A Borstam. Barnen i scoutkåren i Mariannelund fick i lördags prova på ett riktigt naturliv.

Scouterna byggde eget vindskydd och lägerplats med eld, och de sov över under natten. Det anordnades ute vid scoutstugan i Vallervik strax utanför Mariannelund. Det spelar ingen roll om du hugger ved hos grannen, röjer sly åt kompisen eller jobbar i stormfälld skog.

Motorsågskörkort är ett måste och den 1 januari utgår böter till de som inte har. Titelsviten bröts i fjol för Zlatan Ibrahimovic. Men nu är jag tillbaka på rätt spår, säger han, enligt kvällstidningarna, efter att Paris Saint-Germain säkrat den franska ligatiteln i fotboll på söndagskvällen. Båtar förbereds och läggs i, det tas premiärdopp och campingarna börjar fyllas..

Systembolaget är största hyresgäst med 68 butiker i fastigheterna.. Hur mycket går det egentligen att lita på framtida elpriser, väder och vind. Det här är tre viktiga samverkande faktorer som är avgörande för den kalkyl som det ekonomiska utfallet bygger på när det gäller köpet av vattenkraftverken..

En man i Surahammar fick besök av en främling som klev in en lägenhet utan lov. På söndagseftermiddagen fick en boende på Metallvägen i Surahammar besök av en främling. En man i årsåldern klev in i lägenheten, satt sig vid köksbordet och vägrade att lämna bostaden. President Martti Ahtisaaris byrå för internationell konflikthantering, Crisis Manegement Initiativ, stöds med finlandssvenska medel avsedda för konst, kultur och svenskans ställning i Finland.. Stora delar av den politiska oppositionen i Karlskoga var emot köpet av vattenkraft.

Nya oppositionsrådet för Moderaterna Peter Wiklund riktar skarp kritik mot hela affären på punkt efter punkt. Han beskriver det hela? Tom WallGamla bilder intresserade många på hemvändardagen i Glimåkra, en dag som också innebar möten med gamla bekanta. Cirka personer samlades i Folkets park på lördagen. De är gott om folk i den gamla dansrotundan vid lunchtid på lördagen. Hur mycket tåg som helst. Järnvägen mellan Hultsfred och Västervik levde upp under helgens omfattande Smalspårsdagar som inledde smalspårssäsongen.

Men det kunde slutat annorlunda.. Skådespelaren Taylor Mead är död. Han avled på onsdagen i sviterna av en stroke, skriver Contactmusic. Taylor Mead var en del av Andy Warhol-kretsen i The Factory och är kanske mest känd för sina insatser i en rad av popkonstnärens filmer, "Tarzan and Jane regained Seth Meyers, känd profil i "Saturday night live", tar över pratshowen "Late night" i amerikansk tv.

Bytet sker under nästa år. Susanne Olsson i Sparsör snickrade ihop en holk med sittpinne, flagga och välkomstskylt, det dröjde inte länge förrän en blåmes flyttade in. Den satt länge ute och solade sig och var inte ett dugg besvärad av att bli forograferad, snarare tvärtom. Vi publicerar ett urval av läsarnas bilder varje vecka. Äntligen fick LDB Malmö ihop alla pusselbitarna. En fin skalp, inget tvivel om den saken.. I morgon möter Sverige Danmark i hockey-VM.

Då går även bröderna Sedin och Alexander Edler in och förstärker den svenska truppen. I VM-extra i Gomorron Sverige 9. Valet av tjänstebil är viktigt även för företaget. Genom att välja bilmärken med bra andrahandsvärden kan företaget tjäna stora pengar. Här är experttipsen och de vanliga frågorna som kan vara bra att fundera kring..

I helgen ville alla se den stora båten som överraskade Västerviksborna med att lägga till vid Skeppsbrokajen i lördags kväll. Mayan Queen är en av världens största yachter..

Under måndagsmorgonen är det tågstopp mellan Danmark och Sverige. Orsaken till stoppet är problem i telefonnätet på den danska sidan. Just nu finns ingen prognos för när felet ska vara åtgärdat..

Dorotea satsar på att göra kommunen till ett matmecka. En saluhall kommer att skapas, där bönder kan sälja sin mat, säger projektledaren Cecilia Langlét? En majoritet av hushållen spår stigande bostadspriser, enligt SEB: Av de tillfrågade hushållen svarar 58 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga under det kommande året.

Förra månaden var den andelen 59 procent. Konsultbolaget Softronic backar under första kvartalet, med minskad vinst och minskad marginal.. IP-Only har har dålig ekonomi under en längre tid.. Värmlands nykterhetsförbund delar i år ut tre stipendier till minne av förre länsnykterhetskonsulenten Ragnar Pamp.. Chris Brown och Rihanna bekräftade att de än en gång gjort slut tidigare i maj, och sedan dess har Chris synts festa bort sina problem, medan Rihanna har hållit en lägre profil.

Nu spekuleras det även i att Chris har börjat träffa ex-flickvännen Karrueche Tran igen. Under natten har det varit inbrott i en restaurang beläggen intill Sörgårdens äldreboende i Byske. Inbrottet upptäcktes på morgonen.

Polis är skickad till platsen för [ Så var årets studentorkesterfestival till ända. Sveriges glada studenter slöt upp under soliga dagar i Linköping och bjöd både på skickligt orkesterspel och innovativa utspel under kårtegen.. Under veckan får Västra Mälardalen besök av trafikpolisen vid tre tillfällen. Trafikpolisen gör besök i Västra Mälardalen under tre tillfällen kommande vecka.

Västra Mälardalen innefattar Köping, Arboga och Kungsör. Den trasiga kompensatorn som orsakade den stora vattenläckan på väg 42 har lagats. En av amerikansk tv största profiler lägger mikrofonen på hyllad efter en mer än 50 år lång karriär. Barbara Walters går i pension, 83 år gammal, avslöjar hon för New York Times.

Barbara Walters är en ikon i amerikanskt nöjesliv, en person som inte bara sprängt glastak utan varit en föregångsfigur för många efterföljare under årtionden.. Svensk idrott förlorar runt hälften av sina talanger på grund av tidig elitsatsning. Det hävdar Tomas Peterson som är professor i Idrottsvetenskap.

Talangfulla utövare som är födda sent på året sorteras ofta ut.. Kindadagen är en dag då konstnärer, hantverkare, matkreatörer och loppisar slår upp sina dörrar och erbjuder allt mellan himel och jord för besökarna. Den bilburna snabba bilisten hinner med allt på programmet och någon annan, lite långsammare, fastnar timtals på varje pärla.. IFK Mariehamn blir därmed den femte finländska klubben som deltar i de europeiska klubbtävlingarna säsongen Kundvårdsjätten Salesforce förvärvar företaget Clipboard och stänger samtidigt ned dess tjänst..

Efterspelet kring Boverkets och Naturvårdsverkets misslyckade försök att enas om riktvärden för flygbuller fortsätter nu med förnyad kraft. Linköpings kommun, Länsstyrelsen och Saab, de tre tunga länsaktörerna i frågan, går nu samman för att skriva ett brev till regeringen och uttrycka sitt missnöje med myndighetshanteringen.. En ny träningssajt och dessutom en mobilapp.

Han är allsvenskans slitstarkaste spelare, den ende i hela serien som spelat samtliga säsonger sedan Häckens evighetsmaskin, René Makondele, Detroit hade möblerat om i laguppställningen inför nattens "vinna eller försvinna-möte" med Anaheim.

Under de senaste veckorna har det blossat upp en diskussion om svågerpolitik. Nu säger Rolf Öström polis på Ekobrottsmyndigheten att svågerpolitik finns i större utsträckning på mindre orter som Gotland, det skriver GT i dag..

One of Sweden's biggest banks kept a secret registry with thousands of names of people described as "jokers" and "gangster accountants" in what is being called a "black book" of clients the bank didn't want to do business with. Elin Sandgren hade precis kvitterat och Jitex återigen tagit över spelet.

Dagens Industri ser teleoperatören som ett stabilt köp, trots begränsade tillväxtutsikter.. På Modelljärnvägens Hus utanför Alunda har man just öppnat för säsongen.

Nytt för i år är sex miniutställningar som kommer att visas fram till september.. Två kanoter kapsejsade i helgen på samma ställe i Emån, där en dansk kvinna förolyckades då ett par kanoter slog runt för en vecka sedan. Fyra personer i ett sällskap på 14 körde fast med sina farkoster och sögs ned under vattnet - men lyckades chockade rädda sig upp på land.

En man blev i natt knivskuren i en lägenhet i Kävlinge. Han fick föras till sjukhus med allvarliga, men icke livshotande, skador.. I lördags var det dags för det årliga veteranbilsrallyt i Björkfors. Alla som var där var taggade till tänderna och alla som var där kunde sola sig både i glansen på lacken och i skenet från himlen. Rekordmånga bilar, 50 ekipage, kom till starten.. Det var inte bara jubel hos Paris Saint-Germain efter att laget säkrat ligaguldet i går. Sweden's Foreign Minister Carl Bildt has signaled his government would like to keep Swedish military in Afghanistan even after Nato ends its current engagement in the country in Finpro sätter upp ett kontor i Frankrike för att hjälpa finländska företag att få delta i byggandet av den nya Oasiskryssaren.

Kontoret grundas med statliga medel. Enligt Finpros beräkningar har finländska företag möjligheter att få order på över miljoner euro i samband med kryssarbygget. En raklödderslik ogräsfiende med doft av kokos? Ja, du läste rätt. Den heta kokosblandningen bildar ett vitt lödder på gator och torg i södra Sverige, och nu är skummet på väg till Stockholm..

Livet som diplomathustru har tagit henne över hela världen, och slutligen tillbaka till Uppsala. Författaren och journalisten Sigrid Kahle är nu aktuell med andra delen av sin självbiografi.. Borlänge tar ett väldigt annorlunda grepp för att skapa nya kommunikationsvägar mellan svenskar och invandrare.

Det ska ske genom bandy. I Borlänge ska ett somaliskt landslag bildas - målet är VM i ryska Irkutsk redan nästa år. Var du på krogen i helgen? Då kan du ha fastnat på bild eftersom Jnytts vimmelfotograf var på fyra olika uteställen..

I en betaversion av en kommande uppdatering har Valves utvecklare lagt in stöd för VR-glasögonen Oculus Rift i actionspelet Half-Life 2. Benjamin Netanyahu, 63, lät installera en dubbelsäng ombord på det flyg som skulle ta honom till Margaret Thatchers begravning.

Skattebetalarna får stå för notan på cirka kronor.. Det populära bandets tioåriga karriär avslutas med en turné i oktober.

Innan höstens turné spelar PMMP också flitigt på sommarens festivaler. Bandet arbetar nu med en skiva med nya versioner av bandets gamla låtar. Reportrar på nyhets- och informationsbolaget Bloomberg misstänks ha spionerat på anställda vid Federal Reserve och Wall Streets investmentjättar.. Fallolyckorna i Sörmland kostar samhället miljoner kronor varje år.

Landstinget och länets kommuner har jobbat aktivt för att minska antalet olyckor? Han tänker inte lämna klubben innan kontraktet går ut.. Var det här Teemu Selännes sista match? Den årige finländaren ville inte ge ett svar på den frågan efter Anaheims förlust mot Detroit i morse, svensk tid, som skickade laget på sommarlov. I Borlänge ska ett somaliskt landslag bildas? Båda är ambitiösa, träningsflitiga och mycket lovande löpare..

Andreas Rönnberg valdes till matchens bästa spelare. Elverum hade även vunnit den första finlamatchen med Listor från Nordbanken, nuvarande Nordea har nu nått offentlighetens ljus. I dag inleds cellprovsveckan i Västra Götaland och Halland.

Under veckan kommer kvinnor att bli påminda om att gå på regelbunden cellprovtagning? Thirteen Afghan refugees who have been on a hunger strike outside Migration Board offices in Boden in northern Sweden have broken off their action after three weeks of refusing to eat. Sammanlagt blev de utsatta bestulna på 2,7 miljarder kronor, främst i form av internetbeställningar, rapporterar SVT Rapport. Det är numera det vanligaste bedrägeribrottet.

Polismyndigheten i Gävleborgs län har haft sin årliga utdelning av utmärkelsen? Nit och redlighet i rikets tjänst? Acap Invest genomför en emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare som vid full teckning tillför bolaget cirka 25 miljoner kronor netto.. Här är Markoolios onda fot. På ett ben genomförde han sitt nummer i fredagens "Let's dance" och lyckades stanna kvar i danstävlingen.

Appar för planering av hållbara tjänsteresor, byggmaterial av hampa och rådgivning i miljöfrågor. Våren lämnade Joakim? Johansson posten som sportchef i Kristianstads IK. Styrelsen tröttnade på sportchefen Thomas Andersson Borstam. I morgon ska de förvånade och sörjande spelarna få en förklaring varför fadersgestalten sparkades. BK Ore hade fyra deltagare i nordiska mästerskapen i brottning som avgjorts i Eslöv under helgen. Emma Johansson tog guld bland elva deltagare i kvinnor ungdom 56 kilo.

I finalen slog hon en annan svenska, Frida Otterstedt. Säsongen slutade med chock och knock på samma gång. Men nu blickar man vidare i IFK Kristianstad. Spelarna kommer att få två och en halv veckors semester medan sportteamet fortsätter att snickra ihop lagbygget till nästa säsong. Där har ni Kristianstads IK: KIK gick vinnande ur striden med två österrikiska klubbar samt svenska division I-klubbar.

Förlust och fortsatt måltorka för Kristianstads FF. Vi skapar för lite i den här matchen. ScanpixDen okända klausulen ger Mattias Asper rätt att bryta avtalet i förtid. Mjällby hoppas att kaptenen ska spela ut kontraktet. Sedan vill klubben se kultmålvakten jobba i klubben. Men det var åringen från Falköping, Ramona Karlson som stal showen med sin tredje plats i? Frida Ekström drog det längsta strået med en stark Zinner.

Men det var tunt i resultatlistan. Endast tre ekipage tog sig i mål. Nykomlingen Hässleholms IF fortsätter att plocka poäng i södertvåan.

I lördags nådde man oavgjort borta mot Lindsdal sedan Simon Reinholdsson kvitterat till 2? Tom WallFölj med in i Nosabys omklädningsrum, några minuter före kick-off i derbyt mot Tollarp.

Så här kan det ha låtit: Svenska rekordet klarade sig, men ett nytt prydligt klubbrekord blev det. Om 20 år kanske man hänger på en affisch i klubbstugan? Det går att göra flera invändningar mot Kierkegaards tankar om att alla har ett samvete som leder oss rätt.

Ändå är det svårt att, här och nu, se något bättre alternativ.. Företagsklimatet fortsätter att rasa i Norrköping. NT har tittat närmare på utvecklingen..

Han har spelat 14 säsonger i ÖSK? Besökare som bär bikini och dricker alkohol är välkomna till Egypten. Det sade landets turistminister efter att vissa grupperingar velat strama åt reglerna för turister.. Handeln på Stockholmsbörsen inleddes med svagt stigande kurser.

Hur ofta dörren till en operationssal öppnas under pågående operation påverkar risken för allvarliga infektioner i patienters operationssår.. Ett tal av de överlevande från AUF: Enligt tidningen Verdens Gang har dessa personer möjlighet att få sammanlagt 15 miljoner norska kronor, men de måste göra det före juli nästa år om de är över 18 år. I enlighet med några pilotfall har alla som var på ön rätt till ersättning för mordförsök. Men de högsta cheferna i enheten, som kallas vården Öst, kommer att sitta i Lund.

Nu reagerar socialdemokraten Ewa Pihl Krabbe på centraliseringen. Smarta kläder, smarta glasögon och sensorer som mäter hjärnaktivitet. Teknik förs allt närmare kroppen och integreras med saker vi har på oss.. Tigers Woods vann golfens The Players Championship i Florida efter att ha klarat sista rundan på resultatet Woods totalresultat var 13 under par.

Djurgårdens seger över Malmö FF var extremt underhållande. Var det en dödsryckning eller början på en vändning?. Posten utökar samarbetet med R-kioskerna. Från och med den 20 maj är det möjligt att hämta leveranser på 54 nya ställen runtom i landet, bland annat två i Österbotten.. Minst tre personer - två kvinnor och ett barn - omkom natten till måndagen när en övergiven fabriksbyggnad brann ned i Lyon i Frankrike..

S månadsmöte den 8 maj var uppslutningen stor och ordförande Lennart Engström kunde hälsa ett hundratal medlemmar välkomna till restaurang Senioren där vi intog en jättegod dagens rätt. Efter en kort mötesförhandling höll professor Berndt Ehinger från Lund föredrag om vad som kan hända när ögat blir gammalt.. På måndagsmorgonen blev en ung tjej överfallen i Kungsör. Vid 8-tiden på måndagsmorgonen larmades polisen om ett överfall vid Sandskogstorpsskogen i Kungsör.

En ung tjej kom cyklandes när hon överfölls av en man. Pollensäsongen drabbar inte bara allergiker, även arbetsgivarna blir lidande. Sex av tio pollenallergiker presterar sämre på jobbet på grund av trötthet, huvudvärk och svårigheter att tänka klart, skriver Metro.. Mellanårsvalet i Filippinerna ska betraktas som en folkomröstning om pågående ansträngningar att reformera det korrupta politiska systemet.

Det anser president Benigno Aquino, som driver reformagendan.. I dag inleds en tre dagar lång rättegång mot mannen som misstänks ha vållat sin jaktkamrats död i Gäddede för drygt ett och ett halvt år sedan..

Stressen i arbetslivet knäcker även unga vuxna med hög utbildning och välbetalda jobb. I dag möter vården åringar med utmattningssyndrom.. Helgens riddarspel och medeltidsmarknad lockade i vanlig ordning tusentals besökare till Ekenäs slott..

Roberto Mancinis dagar i Manchester City verkar vara räknade. Men tränaren själv är inställd på att stanna? I Byagillets regi har det varit städdag i Vadensjö. Ca 10 vuxna och lika många barn gick runt vägarna och fyllde gula plastsäckar med allehanda skräp, såsom förstärkare, termos, glas- och plastflaskor och olika förpackningar.

T o m TV-apparat låg slängd längs vägen och ingen kan förstå varför man inte lämnar sådant till återvinningsgårdarna där det också är gratis.. Nyhetsbyrån Bloombergs journalister har fram till för en månad sedan kunnat följa när användare loggat in och även följa delar av kundernas aktivitet i nätverket.

Möjligheten ströps sedan storkunden Goldman Sachs klagat.. Österrike, som hittills stått utanför EU: Österrike ställer som villkor att de österrikiska bestämmelserna för banksekretess förbli som de är för österrikarna själva.

Systembolagets satsning på hemleverans av alkohol, där Uppsala är en av pilotkommunerna, ökas.. Tisdagen den 7 maj besökte femton moderata seniorer vår nya landshövding Margareta Pålsson i Malmö.

Vi blev sakkunnigt guidade runt på Residenset av Landshövdingen själv. Margareta berättade om Residensets historia och som den pedagog hon är, så fick vi oss mycket allmänhistoria till livs. Efter Nawaz Sharifs oväntat tydliga seger i helgens presidentval slog Pakistanbörsen rekord på måndagen.

Den ekonomiska situationen i Pakistan är svår, med ständiga elavbrott och en infrastruktur i förfall. Härslöv-Ottarps Lekmannakår har haft vårens sista Församlingsafton med ett tal besökare. Kurt Andersson hälsade alla välkomna. Vad annat ska man göra korv av i tomatriket Närpes om inte just tomat.

Crister Carlebring förestår Böle Lanthandel i Närpes och tillverkar tomatkorv. Korven innehåller ingen mjöl, bara kött, tomat och kryddor. Charlaine Harris ligger bakom böckerna som la grunden till den populära tv-serien "True blood".

Nu har fått dödshot riktade mot sig, skriver Guardian.. Tjänsteprisindex steg med 0,6 procent under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol, skriver Statistiska centralbyrån SCB.

Det är den lägsta uppgången sedan Till den positiva kvartalsförändringen bidrog främst prisökningar inom fastighetstjänster samt inom arkitekt- och tekniska konsulttjänster..

Banken faller i den tidiga handeln efter medieuppgifter om att banken planerar att höja kapitalet med hjälp av en aktieförsäljning.. Tågtrafiken över Öresund drabbades på måndagsmorgonen av kraftiga störningar till följd av ett tekniskt fel i en sändare. Av säkerhetsskäl tilläts tågen inte att köra från Danmark mot Sverige, så småningom kom stoppet också att gälla tåg i andra riktningen.

I stället sattes bussar in mellan Hyllie på den svenska sidan och Kastrups flygplats utanför Köpenhamn. AIK förlorade mot Kalmar med - och kan nu komma att värva i sommar för att laget ska vara med och slåss om SM-guldet.

Nu har Expressen utsett vinnarna av Estelle-koftan. En av de två glada segrarna är Jenny Wahlström, 34, som födde dottern Milla bara två timmar efter Estelles födelse. Han hotade hockeyspelare, ledare och deras familjer efter en förlust i division I.

Nu får mannen betala 30 i skadestånd.. Afghanska tolkar som arbetat åt danska, nordiska eller andra utländska trupper hotas till livet av talibaner, skriver Politiken som citerar en ännu inte offentliggjord rapport från människorättsorganisationen Avaaz. Afghanistans president Hamid Karzai sade nyligen att tolkarna inte har något att frukta. De nordiska länderna löser frågan på olika sätt. Tranåsgolfaren fick se sig slagen av Tiger Woods.

Han slogs ut efter en stenhård semifinal, som avslutades med en nervkittlande nattduell? Föräldrarna tvingade dottern att dricka rengöringsmedel och urin - för att hon skulle "renas" från att vara en häxa. På måndagsmorgonen startar rättegången i Borås..

Minst 19 personer, bland dem två åriga barn, skottskadades under en parad i amerikanska New Orleans i går. Paraden hade hundratals deltagare och drog genom staden på mors dag.. Euron sjunker sedan Italiens centralbankschef Ignazio Visco sagt att han tror det kan bli aktuellt att införa negativ ränta på insättningar hos ECB för att stimulera ekonomin i eurozonen..

Ännu ett kryss för Göteborg FC, ännu en match där målskyttet inte fungerar. Dessutom två landslagsspelare som tvingades av med knäskador: Johanna Almgren och Olivia Schough. Hittills har man bekräftat 33 fall i Europa och Mellanöstern sedan Euron sjunker sedan Italiens centralbankschef Ignazio Visco sagt att det kan bli aktuellt att införa negativ ränta på insättningar hos ECB för att stimulera ekonomin i eurozonen.

Räntan på insättningar hos ECB ligger för närvarande på noll, medan styrräntan nyligen sänktes till rekordlåga 0,5 procent. Har du en rolig, vacker eller bara helt knasig bild från din student? Nu kan du få den publicerad i SN.. Filmen handlar om en blyg, tillbakadragen tonårspojke som måste tillbringa en natt i skogen. Chauffören är misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. I Jönköpings län har de nya bilarna i Habo högst klimatpåverkan, medan bilarna i Mullsjö har lägst.

Männens bilar i Jönköpings län har högre bränsleförbrukning och högre klimatpåverkan än kvinnornas. Det framgår av ny myndighetsstatistik som nu presenteras av Statoil.. Turerna kring Timrå IK tar inte slut. I dag har kommunen ett extrainsatt möte? Cykeln och jag ska ta tåget hem till Kristianstad. Löser biljett till oss båda. Värmlands läns befolkning ökade med 52 personer under årets första kvartal. Och med det ett hektiskt schema späckat av mingel för artisterna.

Det är inte repetitionerna som ska sitta. Uppbådet var stort när Robin Stjernberg gjorde sin första presskonferens under söndagen, direkt efter sin första repetition i Malmö Arena. I början var jag lite rädd, jag visste inte var alla kamerorna var gömda någonstans. Tom Wall Den italienske gitarristen och mandolinisten Aco Bocina har de senaste decennierna rest vida omkring som solist eller medlem i skilda ensembler med en repertoar inom det som lite vagt kallas världsmusik, i hans fall med förankring i sydeuropeisk medelhavskultur.

Få hade noterat att Aco Bocina skulle komma till Kristianstads Teater. Det var inte Kristianstads Teaterförening som stod som arrangör. Jaro delade poängen med Honka efter en oavgjord match som slutade Vi har vetat det länge. Nu vet hela Sverige. Att Annika Norlin är en av landets bästa textförfattare.. När vi vaknade upp den där tidiga morgonen i Baku och insåg att vi faktiskt hade vunnit så började vi skapa vår vision och tänka på vem som skulle förmedla den i tv-rutan?

Ett flertal eskorter i centrala Stockholm och till och från Arlanda sker under tisdagen. Diplomatstaden mellan ca kl Stjärnorna från Vancouver är redo att förstärka Tre Kronor. Stockholmsbörsen backade något med de ledande europeiska handelsplatserna, när den nya veckans handel återupptogs. Nokia gick dock mot strömmen.. I en annons med rubriken "Sanning om Le Pain Francais" publicerar cafékedjan i dag sin sida av saken efter Göteborgs-Postens granskning.

Magasinprogrammet Studio Hbl består av tre delar? Nyhetsveckan, Gästen och På gång. Microsoft har enligt nya rykten bestämt sig för ett namn på sin nästa konsol, och det är ett namn som siktar mot oändligheten.. Här nedan följer resultatlistan: Kata år pojkar 9kyu Elias Andersson klippans kkKata år flickor kyu1. Landstingsdirektör Hans Karlsson lämnar sitt nuvarande uppdrag vid årsskiftet.

Nu har han fått nytt jobb.. Han har aldrig varit rädd för nya utmaningar. När vi träffar honom står han i den mixade zonen i Globen för att se till att världspressen får de intervjuer man vill ha med ishockeystjärnorna. Paris Saint-Germains efterlängtade ligaguld fick supportrarna att tappa kontrollen. I Paris blev 21 PSG-supportrar gripna av fransk polis, och flera människor skadades i det kaosartade firandet, skriver Le Parisien.. Maria, 19, mördades av sin bror för att hon dragit skam över familjen.

Den då årige mördaren dömdes till fyra års sluten ungdomsvård eftersom han var så ung när brottet begicks. I ett debattinlägg i Kvällsposten kräver Marias syster ett hårdare straff. Efter en inledande uppgång har Stockholmsbörsen vänt till en svag nergång. Efter ungefär en timmes handel har OMXS-index sjunkit med 0,2 procent till ,1.

Utvecklingen är likartad på de ledande Europabörserna.

Cambridge University Press Förlagets pappband med skyddsomslag. Traduit de l´anglais par Brigitte Chabrol. Pygmalion, Gérard Watelet, Paris, Their History, Decoration and Mechanism.

Some underlining in ink. Förlagets klotband med båda osmalgen medbundna. Publisher´s pictorial hard cover. Publisher's cloth with dj. Signature on inside of front board. Dj a litte tanned. Essays on the Philosophical Investigations Volume 1. Signature; else in good condition. Omslaget har revor och papperförlust; boken i övrigt i gott skick. New English Library Explikácia na gotickom nástennom maliarstve. Dwa szkice z dziejow niemieckiej mysli etycznej. Quand les grands chefs nous livrent leurs recettes de leadership.

Traduit de l´anglais par Emily Borgeaud. Some underlining with pencil. Roma Edizioni dell'Ateno Very small paperloss on head of spine; else in very good condition. On the Paths of the Gentlemen Brigands.

Retracing the Steps of Alexandra David-Neel. Thames and Hudson, London, Thames and Hudson, Ett program för att nedkämpa diktatorerna.

Sveriges Radios förlag Small signature to front leaf; else in good condition. Vier Berichte über den Menschen. Publihsher's hardcover with dj. Signature to title page, waterstain to back wrapper; else in good condition. Thirteenth Edition Revised and Enlarged with Supplement. Compiled for the China Inland Mission.

Rebound with new cloth spine and end papers. Thirteenth Edition, Revised and Enlarged with Supplement. Boards a little worn. Illustrerad av Brett Helquist. Recensionsstämpel på övre snittet. Scriptor Verlag Kronberg On the Front Lines of Conservation Success. The University of Chicago Press Publisher´s cloth with dustjacket. VI 2 pp. Översättning från franskan av Karl Hedberg.

Illustrerade av Gustaf Doré. Hjalmar Söderberg och politiken. Medieval Swedish Literature Reconsidered. Översättning av Einar Heckscher. Exlibris och namnteckning å försättsblad. Name on front leaf. Some underlinings in ink. Sprach-, Literatur- und Kulturgeschichte der skandinavischen Länder. Haustierterminologie im norwegischen, isländischen und färöischen I-II. Till svenska av Ingegärd Martinell. Förord av Karl Vennberg. One bump to lower edge; else in good condition. Särtryck ur Köbenhavns Universitet , bind V.

University of Chicago Press, Name on inside of cover. Texte Übersetzungen Interpretationen Geschichte. Für eine dynamische Kultursoziologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmastdt, Einführung in den Wohnbau. Mit Abbildungen im Text.

Ein Essay über die amerikanische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Publisher´s decorated cloth with slipcase. One small tear to back wrapper; else a crisp copy. Magagnato, Guida di Vicenza. Publisher's green decorated cloth in paper cassette. Contrasts of Icelandic nature. Text and pictures by Hjálmar R. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft zu Berlin Exlibris å insida av främre omslag. Buddhismus - Jinismus - Primitivvölker.

Dustjacket damaged with paper losses. Small date on front free endpaper. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt One small tear to front of dj. Maskerad - så naken. Vepe förlag, Stockholm Unveränderter Nachdruck der vierten Auflage, Verlag S. Signature on fly leaf. Bakre omslaget med veck.

Omslagets övre marghinal med smärre pappersförluster. Översättning av K-G Wall. Stain in outer margin of a couple of pages. Faber and Faber Columbia University Press Emanuel Swedenborgs dagbok Moorland pp. Dj with some tears. Omslaget med en reva. Publisher's black cloth with dj.

Dj worn with a couple of tears. Das wundersame Abenteuer des ersten Kreuzzuges Liten reva på främre skyddsomslaget. Pallu de la, Optimal Control Theory. A Course in Automatic Control Theory. Reprint of Edition, first published by Dover Small marking on title page. Allmänfattlig och illustrerad framställning af den stora religionskongressen, hållen i Chicago i samband med världsutställningen till Kolumbi minne 1 - 2.

Två svarta halvfranska band. En överklassflickas hemliga liv. Omslaget något nött med en reva. Jonathan Cape, London, Kongress Verlag Berlin Dj with one tear at top of spine. Streiflichter aus der Antike.

Raiser Verlag, München, Landtbruksakademiens högtidsdag den 28 januari Svanbäcks Boktryckeri, Stockholm Landtbruksakademiens handlingar och tidskrift år - Häft. Essays selected and translated by Stephen Heath. A few pages with pencil underlinings. Stockholm, Georg Scheutz, Cresset Library, Hutchinson, Publisher's red cloth with dj.

Karl Graf Verlag Speyer, ohne Jahr. Covers a little warped. Theodore de, The Liberal Tradition in China. Ch'ien Mu Lectures Publisher´s hard cover with dust jacket. Theodore de, East Asian Civilizations: A Dialogue in Five Stages.

Harvard University Press, London Tjugo år som diktatorns förtrogne. Grammaire, Bibliographie, Chrestomathie et Lexique. Two pages with stain in margin from press? Så övervinner du oro och panikkänslor och tar makten över ditt liv. La Gipsoteca di Possagno. I disegni di Antonio Canova. I översättning av Peter Johansson. Vertigos erotiska klassiker Cambridge University Press, With a Foreword by Sir Hugh Walpole.

Illustrated from Drawings by Brian Cook and from Photographs. A few pencil annotations. Foreword by Stewart Copeland. X, 2 pp. Leipzig Verlag von Felix Meiner Bright and clean pages. Introduction, Eclaircissements et Notes de Blaise Allan. Mannheim, Catalogue des Gardes de sabre, sabres, kozukas, fers de flèche, inros Composant la Collection de feu Alexis Rouart et dont la vente, par suite de son décès aura lieu à Paris Hôtel Drouot, salle N° 10 Les Vendredi 5 et Samedi 6 Mai à deux heures.

Boards a little dusted, over all in good condition. Préface de Jacques Soustelle. Åtta forskare om människor och resurser i Lule älvdal. Natur och Kultur Publisher´s cloth with dust-jacket. Köbenhavn Den Danske Kunstakademie Något nött och solkig. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung. VI, 4 pp.

Theorien über die sozialen Ursprünge und die Funktion des Faschismus. Hansen, Der Aufbau der Kupfer-Zinklegierungen. Publisher's printed black cloth. Weltspiegel verlag Stuttgart Publishers hardcover with dust-jacket. Zum Verstehnsprozess der Dichtung. Wörterbuch der londoner Volkssprache sowie der üblichsten Gauner-, Matrosen-, Sport- und Zunftausdrücke.

Berlin-Schöneberg, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, o. Human Nature, Meaning, and Social Life. Oxford Univeristy Press Signature to front fly lreaf, else in good condition. Förlagets halvklotband, främre omslaget medbundet. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bemyndigad översättning av Carl Dymling och med förord av Prof. Politics of Ethnicity and Resource Use in Russia. En kavalkad under ett sekel One tear to back of dj on vol. Else in good condition.

Mark, Cooperative Security in Northeast Asia. Beard, Geschichte der verinigten Staaten von Amerika. Long Acre, London Ouppskuren och i mycket gott skick.

Deuxième édition, revue et corrige. Paris, Institut d´Études Slaves Costa de, Le second principe de la science du temps. Översättning av Eva Alexanderson. Schöne Sparbüchsen aus Zwei Jahrtausenden. Svagt veck å första bladet. Festschrift für Herbert Kessler.

Name on small title. Applications of Exploratory Data Analysis. Nya Doxa, Nora Till svenska av C. Bjurström och Magnus Hedlund. Svag namnteckning å försättsblad och med något nött rygg; övrigt i gott skick. A Mime for one Player. Translated from the original French by the author. Faber and Faber, Etnografiskt kollage kring ett mellanrum. En populär framställning av den strålande energiens gåtor. Halvklotband med båda omslagen medbundna. Något blyertsstreckad i marginalen. Vad vi veta Biblioteksband med monterat främre omslag.

Christina av Sverige i Rom. Svenska bland fältherrar i stormaktstidens Europa. Royal Suédois - svenst regemente i fransk tjänst Aufsätze und Vorträge aus Tagebüchern, Briefen, Gesprächen Presentation copy from editor with signature. Nött med sprucken rygg.

Privat klotband med främre omslag medbundet. Nachwort von Hartmut Scheible. The Major Political Systems of Europe. XV, 2 pp. Weak underlining in pencil. Med Italia till nordpolen. Med illustrationer och kartor. Förlagets halvklotband med främre omslaget medbundet. Natur och kultur Stranden och det bortskämda barnet. Dikter i tolkning av Göran Malmqvist. Emigrantinstitutets Vänner, Växjö Jämte en lversikt av teater och drama i Sverige under seklets förra hälft.

Häftad Liten hälsning å försättsbladet. Två sista sidorna med svag fuktfläck i nedre marginal. En tidsbild och ett tolkningsförsök. Publisher's yellow cloth with dj. An editio diplomatica transcribed and edited with introduction and commentary. Praktisk handbok för affärsmän I-II. Psychologia et Sociologia Religionum Ett ungt snilles väg till sig själv. Delvis streckad med röd blyerts.

Genier - pionjärer - människor. Med förord av Professor Knut Lundmark. Natur och Kultur, Privat rött klotband Wilh. Science History Publications Häftad med tryckt skyddsomslag i originalkassett med pärm- och ryggtitel.

Två volymer i ett halvfranskt band med övre guldsnitt. Ex libris å insida av främre pärm. Dover reprint of edition. Name on front free endpaper. Bemyndigad översättning för Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladets tryckeri, Stockholm, Gråmelerat pappband med titel m. Ej tryckt i bokform. Av författarinnan till The Lodger Hitchcock m. Wendepunkt der modernen Geschichte. Publisher's blue decorated cloth. A few pencil underlinings. Springer Series in Nuclear and Particle Physics.

London, Anthony Blond, Cloth with front cover tipped in. Slawische Funde aus tschechoslowakischen Sammlungen und der Leningrader Erimitage. Photographieren von Karel und Jana Neubert.

Name on inside of front cover. Zum Gebrauch für Vorlesungen und zum Selbststudium. Longman´s, Green, and Co. Wall, Ett etiskt universum? Studier i den moderna filmen. Förlagets linneband med skyddsomslag. Något solkigt och naggat omslag. Förlagets klotband med skyddsomslag. Till uttåget ur Sachsen - Från Altranstädt till Fredrikshall.

Två volymer sammanbundna i förlagets pappband. Till uttåget ur Sachsen. Från Altranstädt till Fredrikshall. Femte, respektive, fjärde upplagan. Förlagets dekorerade halvklotband med främre omslagen medbundna. Berättelser och visor från de halländska åbackarna. En studie i Fredrik Ströms romanserie Rebellerna. En orientering om musikvetenskplig bakgrund, utveckling och några aktuella projekt. Särtryck ur Svensk tidskrift för musikforskning årg.

Särtryck ur Minnesskrift vid Kngl. Musikaliska Akademiens årsjubileum Om den okända metoden i hans författarskap. Medborgarskapet och den offentliga debatten om dövstumma och blinda Om livsåskådning och existens.

Limes Verlag, Wiesbaden Original cloth w dj. Publisher's red cloth with dust jacket. Prosa i urval och översättning av Peter Handberg. Främre omslaget litet skrynkligt. State University of New York Press Ryggen skadad med pappersförlust. The Political Biography of Dai Hsiao-ai. Oxford University Press Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Lance, Communication in Social Context. Coward-McCann, New York Libris, Örebro, , s.

Några sidor med bläckförstrykningar. Foreword by Aldous Huxley. Inner Traditions , reprint. A lot of pencil underlinings. Två franska officerares upplevelser i Sahara. Name on first, blank, page. Signature to front leaf; else in clean and good condition.

Dialoge aus der Zeit der Reformation. Übersetzt und erläutert von G. Freiburg und Leipzig Om konsten att räcka till - även för sig själv. Stockholm, Lars Salvius Ownership plate on small title. Publishers cloth with dust-jacket. Entwicklung und Bedeutung der Jazzmusik.

University of Oslo The Definition of Chemistry from Agricola to Lavoisier. A Select Catalogue of the Waller Collection. Original wrappers with dust-jacket. Scientific Relations between Italy and Sweden from to Bläckfläck å främre omslag. Litet understrykningar i blyerts.

Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen. En bok om svenska fåglar. Förlagets glua dekorerade klotband. Långnäbban, Kärrdoppingen, Svarttärnan, Dvärgmåsen. Namn på främre omslaget. En donation av magnus Gabriel De la Gardie. Sångbok för blandad kör med och utan instrumental ledsagning. Nordiska musikförlaget, Stockholm Minnesskrift utgiven vid firandet av Ströms nya kyrkas åriga tillvaro. Östersund, Jämtlands-Postens tryckeri Dreissig Jahre Augenzeuge der Geschichte.

A few pages 15 with pencil or ink markings. With Special Reference to the Mode of Reproduction. Segelfartygsrederier och deras verksamhet i gamla Vätö socken. Stiftshistoriska kommittén i Uppsala Röster om rasism, nationalism och det mångkulturella samhället i Namibia.

Elimineringen av hinder för gränsöverskridande vägtransporter inom den Europeiska Gemenskapen Last pages and lower cover stained in bottom margin. Förlagets halvklotband med omslagen medbundna. Till Per Daniel Amadeus Atterbom. Några få små bläckstreck. Förlagsinbunden med något nött skyddsomslag. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Das Bild der Welt in der Bilderwelt.

Gutersloher Verlagshaus, Gerd Mohn Lundin, Träd och buskar i text och bilder. Bilder från övre norrland. Liten fläck på undre snittet. Iakttagelser och erfarenheter från straffängelset i Oslo. Förord av ärkebiskop Nathan Söderblom. Förlagets klotband med främre omslag medbundet. SAFs handbok för företagsledare i mindre och medelstora företag. En beskrivning på vår tids seder och bruk. Asplunds bokförlag, Stockholm, Med kommentarer av Samuel Ödmann.

Förlagets pappband med skyddomslag. Skyddsomslaget har ett par några millimeter långa revor. Förord av professor John Landquist. Liten namnteckning å försättsblad. Förlagsny och i mycket gott skick. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under och talen.

Han som såg allt. En bok om fåglarna i landskapet, deras utbredning, numerär och förändring samt en beskrivning av Dalarnas naturtyper. Dalarnas ornitologiska förening , Avesta Politiska ideal i Vadstena kloster, ca Privat linneband med båda omslagen. Främre omslag litet fläckat; övrigt i gott skick. Bertil Malmberg och Tyskland Redogörelser och studier utgivna till språknämndens tioårsdag Texter av och om Hjalmar Bergman. Hjalmar Bergman Samfundet Namnteckning på första sidan.

Omslag med fläck och litet slarvigt sprättad. Ouppskuren och i gott skick. I urval av Johannes Edelfelt.

Förlagets halvklot med skyddsomslag. Komedi i tre akter. Med en inledning av Sverker R. Med förord av Johannes Edfelt. Förlagets paqppband med skyddsomslag. Dikter av Aurelius Prudentius Clemens. Liten pappersförlust å rfämre omslags övre hörn; övrigt i gott skick. Bunden i nyare halvklotband Wilh. With a foreword by Albert Einstein. Corrected and enlarged republication of the work originally published by Prentice-Hall in The author has written, especially for the Dover edition, a new Preface; Appendix A: Dover Publications, New York Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som konstnärlig text.

En studie i Svenska kyrkans sjömansvård Badet, vattenläkekonsten och kurorterna genom tiderna. En stor hopvikbar affisch från utställningen med katalog tryckt på baksidan.

Intryckt märke på bakre omslaget och några sidor in i boken, påverkar inte texten. Excelsiors Förlag, Skara Saga i sex delar. Med illustrationer av Annicka Öman och musik av Alice Tegnér. Utgiven av Stina Quint. Naturvetenskapliga gåtor i ny belysning. Klotband Levins Bokbinderi, Upsala Bokband med främre omslaget medbundet. Svaga spår efter borttaget namn? Studier i Fredrika Bremers religiositet och författarskap. Skada på skyddsomslagets framsida, annars i gott skick. Förlagets dekorerade klotband med främre omslag.

Kulspetsanteckningar på sista sidan. Veck på främre omslaget. Omslagen litet nötta med veck. Omslaget något nött; övrigt i gott skick. Exlibris å insida av främre pärm. Félix Presses universitaires de France, Presses universitaires de France Doctoral dissertation, Stockholm Särtryck ur Geografiska Annaler 37 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut.

Lund, Carl Bloms Boktryckeri Klammerhäftad med tryckt omslag. Meddelanden från Lunds universitets Geografiska institution N: Lund, Carl Bloms boktryckeri Lund studies in geography. A Physical geography N: Historisk-kritisk belysning med reformförslag. Från materia till kärnenergi.

Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Oseen från vännen förf. Nova acta regiae societatis scientiarum upsaliensis. Med särskild tillämpning på Sverige och dess landtbruk. Sir Philip Sidney and the Education of the Reader. Släktutredning av John Berlin. Litet streckad i marginalen med blyerts.

Tillskrift med massor av namnteckningar å försättsbladet; övrigt i gott skick. Fautes commises à l'écrit par des apprenants suédois au niveau universitaire - analyse, qualitative et corrélationnelle.

Uppsala pp. Essäer tillägnade Idy Bornstein. Nouvelle édition, Stockholm, Charles Deleen Entirely uncut in original grey wrappers. Wrappers with minor tears in margins. Med en epilog av generalmajor Åge Lundström. Red cloth, no dust-jacket. The Man and his Movies Harper Perennial Skildringar från jaktstigar och ödesmarker.

First 14 oages loose. Covers worn with a couple of stains. Juristens källmaterial och arbetsmetoder. A Celebration of Flying. Stanford University Press Washington, American Psychological Association, Presentation copy from förf.

Traduit par Jean Benoîst Chabrol. Liten reva å främre omslag. Lehrbuch der Religionsgeschichte Begründet von Chantepie de la Saussaye. Publieher's cloth with dj. Biografisk porträttmatrikel med autografer över svenska tandläkare vid års ingång.

Biskop i Bergen Men behovet av stöd till elever med språkstörning ses över. Det menar Ann Heide-Spjut, resurschef på Bildningsförvaltningen. Den här veckan gratulerar vi bland annat Lollo och Colin. Grattis på 32årsdagen underbara sambo! Älskar dig för alltid! Språkspåret på Ljunggrenska skolan kan läggas ner i höst.

Det beskedet fick Veronika Persson en månad efter att hennes dotter, som har en språkstörning, fått plats i klassen. Under måndagen kommer infartsvägen från väg i Köping att stängas av. Infartsvägen från väg stängs av under arbetet. Nebojsa Novakovic och Krister Nordin spelar för att hedra den avlidne målvakten.. Upp till jobb kan försvinna från den ledande tyska tabloiden Bild när mediekoncernen Axel Springer ska spara runt 20 miljoner euro, skriver Der Spiegel..

Socialistpartiet BSP har fått 27, Astma och allergi ökar bland barn. Det visar en nationell rapport om barns miljö och hälsa som presenteras i dag, berättar TV 4 Nyheterna.. Därmed avancerar Detroit, medan Anaheims säsong avslutades. Matchens segermål gjordes av Valtteri Filppula som i den andra perioden förde Detroit upp i en ledning. KTH-forskare tar superdatorn Lindgren till hjälp i simuleringar som ska avslöja talorganens dolda hemligheter.

Målet är en röstmaskin som kan tala alla språk och sjunga med olika sångtekniker. Det visar en nationell rapport om barns miljö och hälsa som presenteras i dag, berättar TV 4 Nyheterna.

Hela källaren i familjen Dahlströms hus är förorenad med villaolja. Troligtvis har det skett en felleverans och olja har pumpats in i en trasig tank som inte använts på många år. Inget oljebolag vill kännas vid misstaget och försäkringsbolaget ersätter inte kostnader för sanering. New York Rangers svenske målvakt Henrik Lundqvist räddade alla 27 skott som han fick emot sig i nattens match mot Washington Capitals och tvingade fram en sjunde och avgörande åttondelsfinal..

En kraftig sprängladdning detonerade tidigt på måndagsmorgonen i ett hyreshus i Skurup mellan Malmö och Ystad. Man har kastat in någon form av bomb, säger Skånepolisens vakthavande befäl Peter Martinsson.

Det visar en nationell rapport om barns miljö och hälsa som presenteras i dag, berättar TV 4 Nyheterna.. I Sverige har den debatten fortsatt efter att en artikel med titeln George Bush är smartare än dig har spridits av en del borgerliga debattörer. Artikeln som skrevs av en av presidentens före detta medarbetare som nu är professor i ekonomi vid Stanford universitetet, vill visa att Bush trots sin buffliga retorik är akademisk intelligent.

Vasabåtarna som trafikerar mellan Vasa och Umeå byter namn. Från och med idag måndag går rederiet under namnet Wasaline. Carina Fant som är marknadsförings och kommunikationsdirektör för rederiet motiverar namnbytet så här. En årig man greps och anhölls på söndagseftermiddagen efter att ha hotat döda en annan man med kniv..

För några år sedan kallade han hemstaden för "Twin Peaks". Drömmen om att gå ser ut att slå in. Nioåriga Alek Poulten från Trosa återhämtar sig nu från operation nummer två på barnsjukhuset i St Louis..

USA-räntorna steg efter svensk stängning på fredagen och har fortsatt upp på måndagen, med den tioåriga statsobligationen 7 punkter upp på 1,93 procent..

Vid tiden natten mot måndagen stoppade polisen två bilar på väg 23 nära rastplatsen Lars Dufwa. I bilarna hittades stora mängder metallskrot. I bilarna fanns tre män födda 76, 79 och Bollhuset, alltså tennishallen vid Svandammen i Uppsala borde byggnadsminneförklaras tycker Upplandsmuseets kulturmiljöchef..

Detroit vann nattens sjunde och avgörande match i åttondelsfinalen mot Anaheim. Och tog sig till kvartsfinal i Stanley Cup efter en seger i Honda Center. Gefle och Brommapojkarna slåss på allsvenskans nedre halva. På Grimsta på måndagskvällen får Gefle slåss utan sin kanske tuffaste kämpe? Åtvidaberg bjöd på riktig gladfotboll för hemmafansen i förra omgången.

Djurgården avfärdades med Men tränare Peter Swärdh tror inte på fler sådana utklassningar. Häcken reser till Helsingborg för ett allvarligt test. Tränare Peter Gerhardsson gläds över en näst intill skadefri trupp?

I Uppsala väntar Sirius med öppna armar.? Bosse NilssonRörelsehindrade träffades för gemenskapens skull men demonstrerade också för ett tillgängligare samhälle. I helgen var det rullstolscruising och tillgänglighetsdag. Det var allt Stanislas Wawrinka behövde tillsammans med Magnus Norman för att gå in topp tio för första gången sedan Selena Gomez och Justin Bieber gick skilda vägar i december förra året och sedan dess har folk väntat på att de ska återförenas.

Rykten menar att paret dejtar igen, men det förnekar Selena själv. In en intervju hos Bostons Kiss bestämde hon sig för att städa upp bland alla rykten som pågår om henne och Justin. Polisen i Värmland fick på måndagsmorgonen flera samtal om att det låg en påkörd björn i diket intill E Ett testamente från en privatperson betyder att Rådhustorget och Rådhuset i Östhammar får konstnärlig utsmyckning till ett värde av 1,3 miljoner kronor.. Kinas industriproduktion ökade 9,3 procent under april, jämfört med samma period föregående år..

I en tvåa i Sjuhärad samsas två familjer om utrymmet. Den ena lever under ständigt avvisningshot. Den andra tar en risk som ger de från början okända vännerna en fristad.

Vad sägs om ett trådlöst nätverk som skickar data med ljusstrålar i en hastighet på 5 gigabit per sekund? Beamcaster gör det möjligt.. Elin Kling, 30, Sveriges egen modedrottning, har förlovat sig med pojkvännen Kalle Lindman. Paret bytte ringar i onsdags, på lyxhotellet The Carlyle i New York. Utvecklingen på de ledande Asienbörserna var blandad under måndagens handel. I Tokyo fortsatte börsrallyt tack vare en fortsatt yenförsvagning.

Tokyobörsens Nikkei index stängde upp 1,2 procent och det bredare Topixindex steg med 1,8 procent. Greenpeace håller just nu en global konferens i Kiruna. De har bjudit in urfolk från de Arktiska länderna för att diskutera hur deras framtid ser ut i ett Arktis präglat av klimatförändringar och jakt på olja och mineraler.. Flera banker lanserar just nu olika sparprodukter inom valutaområdet? Det är norra Europas första tikievenemang. Nisse Johansson tog på sig fez och kostym och bjöd in till stor fest med nattklubbskänsla.

De asiatiska börserna tappar överlag på måndagen. Japanbörserna fortsätter dock ånga på uppåt i spåren av ytterligare yenförsvagning efter helgens G7-möte.. Om det är av rädsla att misslyckas, bekvämlighet eller bara tradition vet hon inte.

När Susanne Rosberg grillar blir det mest fläskkött. Att grilla nöt och lamm är inte det första hon tänker på, erkänner hon. Tågtrafiken står just nu stilla över Öresundsbron i riktning från Köpenhamn på grund av ett problem i det danska mobilnätet.. Tågtrafiken står just nu helt stilla över Öresundsbron på grund av ett problem i det danska telenätet.. Tågtrafiken över Öresundsbron stoppades på morgonen på grund av ett problem i det danska telenätet..

Detaljhandeln i Kina ökade med 12,8 procent under april, jämfört med samma period föregående år.. Zlatan Ibrahimovic blev på söndagskvällen ligamästare med Paris Saint-Germain. Nu hyllar den franska pressen "Ibra" som den store segerorganisatören. Fyra personer körde på lördagsnatten runt i en bil och hade en plastdunk med acetylengas i baksätet. Alla fyra fick skador av olika grad när dunken plötsligt exploderade.

Ett tal medlemmar i SPF Örkelljunga har varit på teaterbesök på Helsingborgs stadsteater där vi fick se Karin Mannheimers uppmärksammade pjäs "I sista minuten". Den handlar om tre äldre damer som isig har olika bakgrunder och därmed blev deras samtal kring dagens frågor och problem för oss pensionärer väl genomlysta från olika synpunkter..

Nu byter Vasabåtarna namn till Wasaline. Det ska bli det nya marknadsföringsnamnet för rederiet och färjetrafiken mellan  Umeå och Vasa. I oktober var den före detta brandmannen Magnus Nilsson mycket när att drunkna under en båtupptagning.

Men skräckupplevelsen födde en lysande affärsidé, skriver Dagens Industri.. Lördagens Cupcake-kalas blev en riktigt lyckad folkfest för såväl gammal som ung. Många hade kommit till centrum för att njuta av sång, dans, musik och smarriga cupcakes..

Viktor Fasth fick inte spela en enda minut under den sju matcher långa matchserien mot Detroit. Anaheims mål vaktades av Jonas Hiller. I helgen fick loppisbesökarna en försmak på vad som komma ska, då Skeppet fylldes med säljare och köpsugna kunder.

Om drygt en månad drar Skeppet igång med sin bakluckeloppis. Han fick själv hiv Nu har Malmöbon Miguel Angel Fraga intervjuat 35 hiv-positiva skåningar om lögner, skam och öppenhet.. Storsegern mot Syrianska förändrar ingenting.

Mjällbys spelare kräver besked om vad som ligger bakom beslutet att säga upp klubbens sportchef Thomas A Borstam. Barnen i scoutkåren i Mariannelund fick i lördags prova på ett riktigt naturliv. Scouterna byggde eget vindskydd och lägerplats med eld, och de sov över under natten. Det anordnades ute vid scoutstugan i Vallervik strax utanför Mariannelund. Det spelar ingen roll om du hugger ved hos grannen, röjer sly åt kompisen eller jobbar i stormfälld skog.

Motorsågskörkort är ett måste och den 1 januari utgår böter till de som inte har. Titelsviten bröts i fjol för Zlatan Ibrahimovic.

Men nu är jag tillbaka på rätt spår, säger han, enligt kvällstidningarna, efter att Paris Saint-Germain säkrat den franska ligatiteln i fotboll på söndagskvällen. Båtar förbereds och läggs i, det tas premiärdopp och campingarna börjar fyllas.. Systembolaget är största hyresgäst med 68 butiker i fastigheterna.. Hur mycket går det egentligen att lita på framtida elpriser, väder och vind.

Det här är tre viktiga samverkande faktorer som är avgörande för den kalkyl som det ekonomiska utfallet bygger på när det gäller köpet av vattenkraftverken.. En man i Surahammar fick besök av en främling som klev in en lägenhet utan lov. På söndagseftermiddagen fick en boende på Metallvägen i Surahammar besök av en främling.

En man i årsåldern klev in i lägenheten, satt sig vid köksbordet och vägrade att lämna bostaden. President Martti Ahtisaaris byrå för internationell konflikthantering, Crisis Manegement Initiativ, stöds med finlandssvenska medel avsedda för konst, kultur och svenskans ställning i Finland..

Stora delar av den politiska oppositionen i Karlskoga var emot köpet av vattenkraft. Nya oppositionsrådet för Moderaterna Peter Wiklund riktar skarp kritik mot hela affären på punkt efter punkt. Han beskriver det hela? Tom WallGamla bilder intresserade många på hemvändardagen i Glimåkra, en dag som också innebar möten med gamla bekanta. Cirka personer samlades i Folkets park på lördagen. De är gott om folk i den gamla dansrotundan vid lunchtid på lördagen. Hur mycket tåg som helst.

Järnvägen mellan Hultsfred och Västervik levde upp under helgens omfattande Smalspårsdagar som inledde smalspårssäsongen. Men det kunde slutat annorlunda.. Skådespelaren Taylor Mead är död. Han avled på onsdagen i sviterna av en stroke, skriver Contactmusic. Taylor Mead var en del av Andy Warhol-kretsen i The Factory och är kanske mest känd för sina insatser i en rad av popkonstnärens filmer, "Tarzan and Jane regained Seth Meyers, känd profil i "Saturday night live", tar över pratshowen "Late night" i amerikansk tv.

Bytet sker under nästa år. Susanne Olsson i Sparsör snickrade ihop en holk med sittpinne, flagga och välkomstskylt, det dröjde inte länge förrän en blåmes flyttade in. Den satt länge ute och solade sig och var inte ett dugg besvärad av att bli forograferad, snarare tvärtom. Vi publicerar ett urval av läsarnas bilder varje vecka. Äntligen fick LDB Malmö ihop alla pusselbitarna. En fin skalp, inget tvivel om den saken.. I morgon möter Sverige Danmark i hockey-VM. Då går även bröderna Sedin och Alexander Edler in och förstärker den svenska truppen.

I VM-extra i Gomorron Sverige 9. Valet av tjänstebil är viktigt även för företaget. Genom att välja bilmärken med bra andrahandsvärden kan företaget tjäna stora pengar. Här är experttipsen och de vanliga frågorna som kan vara bra att fundera kring..

I helgen ville alla se den stora båten som överraskade Västerviksborna med att lägga till vid Skeppsbrokajen i lördags kväll. Mayan Queen är en av världens största yachter.. Under måndagsmorgonen är det tågstopp mellan Danmark och Sverige. Orsaken till stoppet är problem i telefonnätet på den danska sidan. Just nu finns ingen prognos för när felet ska vara åtgärdat..

Dorotea satsar på att göra kommunen till ett matmecka. En saluhall kommer att skapas, där bönder kan sälja sin mat, säger projektledaren Cecilia Langlét? En majoritet av hushållen spår stigande bostadspriser, enligt SEB: Av de tillfrågade hushållen svarar 58 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga under det kommande året. Förra månaden var den andelen 59 procent.

Konsultbolaget Softronic backar under första kvartalet, med minskad vinst och minskad marginal.. IP-Only har har dålig ekonomi under en längre tid.. Värmlands nykterhetsförbund delar i år ut tre stipendier till minne av förre länsnykterhetskonsulenten Ragnar Pamp..

Chris Brown och Rihanna bekräftade att de än en gång gjort slut tidigare i maj, och sedan dess har Chris synts festa bort sina problem, medan Rihanna har hållit en lägre profil.

Nu spekuleras det även i att Chris har börjat träffa ex-flickvännen Karrueche Tran igen. Under natten har det varit inbrott i en restaurang beläggen intill Sörgårdens äldreboende i Byske.

Inbrottet upptäcktes på morgonen. Polis är skickad till platsen för [ Så var årets studentorkesterfestival till ända. Sveriges glada studenter slöt upp under soliga dagar i Linköping och bjöd både på skickligt orkesterspel och innovativa utspel under kårtegen.. Under veckan får Västra Mälardalen besök av trafikpolisen vid tre tillfällen. Trafikpolisen gör besök i Västra Mälardalen under tre tillfällen kommande vecka. Västra Mälardalen innefattar Köping, Arboga och Kungsör.

Den trasiga kompensatorn som orsakade den stora vattenläckan på väg 42 har lagats. En av amerikansk tv största profiler lägger mikrofonen på hyllad efter en mer än 50 år lång karriär. Barbara Walters går i pension, 83 år gammal, avslöjar hon för New York Times.

Barbara Walters är en ikon i amerikanskt nöjesliv, en person som inte bara sprängt glastak utan varit en föregångsfigur för många efterföljare under årtionden.. Svensk idrott förlorar runt hälften av sina talanger på grund av tidig elitsatsning.

Det hävdar Tomas Peterson som är professor i Idrottsvetenskap. Talangfulla utövare som är födda sent på året sorteras ofta ut.. Kindadagen är en dag då konstnärer, hantverkare, matkreatörer och loppisar slår upp sina dörrar och erbjuder allt mellan himel och jord för besökarna. Den bilburna snabba bilisten hinner med allt på programmet och någon annan, lite långsammare, fastnar timtals på varje pärla.. IFK Mariehamn blir därmed den femte finländska klubben som deltar i de europeiska klubbtävlingarna säsongen Kundvårdsjätten Salesforce förvärvar företaget Clipboard och stänger samtidigt ned dess tjänst..

Efterspelet kring Boverkets och Naturvårdsverkets misslyckade försök att enas om riktvärden för flygbuller fortsätter nu med förnyad kraft. Linköpings kommun, Länsstyrelsen och Saab, de tre tunga länsaktörerna i frågan, går nu samman för att skriva ett brev till regeringen och uttrycka sitt missnöje med myndighetshanteringen.. En ny träningssajt och dessutom en mobilapp. Han är allsvenskans slitstarkaste spelare, den ende i hela serien som spelat samtliga säsonger sedan Häckens evighetsmaskin, René Makondele, Detroit hade möblerat om i laguppställningen inför nattens "vinna eller försvinna-möte" med Anaheim.

Under de senaste veckorna har det blossat upp en diskussion om svågerpolitik. Nu säger Rolf Öström polis på Ekobrottsmyndigheten att svågerpolitik finns i större utsträckning på mindre orter som Gotland, det skriver GT i dag..

One of Sweden's biggest banks kept a secret registry with thousands of names of people described as "jokers" and "gangster accountants" in what is being called a "black book" of clients the bank didn't want to do business with. Elin Sandgren hade precis kvitterat och Jitex återigen tagit över spelet. Dagens Industri ser teleoperatören som ett stabilt köp, trots begränsade tillväxtutsikter.. På Modelljärnvägens Hus utanför Alunda har man just öppnat för säsongen. Nytt för i år är sex miniutställningar som kommer att visas fram till september..

Två kanoter kapsejsade i helgen på samma ställe i Emån, där en dansk kvinna förolyckades då ett par kanoter slog runt för en vecka sedan. Fyra personer i ett sällskap på 14 körde fast med sina farkoster och sögs ned under vattnet - men lyckades chockade rädda sig upp på land.

En man blev i natt knivskuren i en lägenhet i Kävlinge. Han fick föras till sjukhus med allvarliga, men icke livshotande, skador.. I lördags var det dags för det årliga veteranbilsrallyt i Björkfors. Alla som var där var taggade till tänderna och alla som var där kunde sola sig både i glansen på lacken och i skenet från himlen. Rekordmånga bilar, 50 ekipage, kom till starten.. Det var inte bara jubel hos Paris Saint-Germain efter att laget säkrat ligaguldet i går.

Sweden's Foreign Minister Carl Bildt has signaled his government would like to keep Swedish military in Afghanistan even after Nato ends its current engagement in the country in Finpro sätter upp ett kontor i Frankrike för att hjälpa finländska företag att få delta i byggandet av den nya Oasiskryssaren.

Kontoret grundas med statliga medel. Enligt Finpros beräkningar har finländska företag möjligheter att få order på över miljoner euro i samband med kryssarbygget. En raklödderslik ogräsfiende med doft av kokos? Ja, du läste rätt. Den heta kokosblandningen bildar ett vitt lödder på gator och torg i södra Sverige, och nu är skummet på väg till Stockholm.. Livet som diplomathustru har tagit henne över hela världen, och slutligen tillbaka till Uppsala.

Författaren och journalisten Sigrid Kahle är nu aktuell med andra delen av sin självbiografi.. Borlänge tar ett väldigt annorlunda grepp för att skapa nya kommunikationsvägar mellan svenskar och invandrare.

Det ska ske genom bandy. I Borlänge ska ett somaliskt landslag bildas - målet är VM i ryska Irkutsk redan nästa år. Var du på krogen i helgen? Då kan du ha fastnat på bild eftersom Jnytts vimmelfotograf var på fyra olika uteställen..

I en betaversion av en kommande uppdatering har Valves utvecklare lagt in stöd för VR-glasögonen Oculus Rift i actionspelet Half-Life 2. Benjamin Netanyahu, 63, lät installera en dubbelsäng ombord på det flyg som skulle ta honom till Margaret Thatchers begravning.

Skattebetalarna får stå för notan på cirka kronor.. Det populära bandets tioåriga karriär avslutas med en turné i oktober. Innan höstens turné spelar PMMP också flitigt på sommarens festivaler. Bandet arbetar nu med en skiva med nya versioner av bandets gamla låtar. Reportrar på nyhets- och informationsbolaget Bloomberg misstänks ha spionerat på anställda vid Federal Reserve och Wall Streets investmentjättar..

Fallolyckorna i Sörmland kostar samhället miljoner kronor varje år. Landstinget och länets kommuner har jobbat aktivt för att minska antalet olyckor? Han tänker inte lämna klubben innan kontraktet går ut.. Var det här Teemu Selännes sista match? Den årige finländaren ville inte ge ett svar på den frågan efter Anaheims förlust mot Detroit i morse, svensk tid, som skickade laget på sommarlov. I Borlänge ska ett somaliskt landslag bildas? Båda är ambitiösa, träningsflitiga och mycket lovande löpare..

Andreas Rönnberg valdes till matchens bästa spelare. Elverum hade även vunnit den första finlamatchen med Listor från Nordbanken, nuvarande Nordea har nu nått offentlighetens ljus. I dag inleds cellprovsveckan i Västra Götaland och Halland. Under veckan kommer kvinnor att bli påminda om att gå på regelbunden cellprovtagning?

Thirteen Afghan refugees who have been on a hunger strike outside Migration Board offices in Boden in northern Sweden have broken off their action after three weeks of refusing to eat. Sammanlagt blev de utsatta bestulna på 2,7 miljarder kronor, främst i form av internetbeställningar, rapporterar SVT Rapport.

Det är numera det vanligaste bedrägeribrottet. Polismyndigheten i Gävleborgs län har haft sin årliga utdelning av utmärkelsen? Nit och redlighet i rikets tjänst? Acap Invest genomför en emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare som vid full teckning tillför bolaget cirka 25 miljoner kronor netto.. Här är Markoolios onda fot. På ett ben genomförde han sitt nummer i fredagens "Let's dance" och lyckades stanna kvar i danstävlingen. Appar för planering av hållbara tjänsteresor, byggmaterial av hampa och rådgivning i miljöfrågor.

Våren lämnade Joakim? Johansson posten som sportchef i Kristianstads IK. Styrelsen tröttnade på sportchefen Thomas Andersson Borstam. I morgon ska de förvånade och sörjande spelarna få en förklaring varför fadersgestalten sparkades. BK Ore hade fyra deltagare i nordiska mästerskapen i brottning som avgjorts i Eslöv under helgen. Emma Johansson tog guld bland elva deltagare i kvinnor ungdom 56 kilo.

I finalen slog hon en annan svenska, Frida Otterstedt. Säsongen slutade med chock och knock på samma gång. Men nu blickar man vidare i IFK Kristianstad. Spelarna kommer att få två och en halv veckors semester medan sportteamet fortsätter att snickra ihop lagbygget till nästa säsong.

Där har ni Kristianstads IK: KIK gick vinnande ur striden med två österrikiska klubbar samt svenska division I-klubbar. Förlust och fortsatt måltorka för Kristianstads FF. Vi skapar för lite i den här matchen. ScanpixDen okända klausulen ger Mattias Asper rätt att bryta avtalet i förtid. Mjällby hoppas att kaptenen ska spela ut kontraktet. Sedan vill klubben se kultmålvakten jobba i klubben. Men det var åringen från Falköping, Ramona Karlson som stal showen med sin tredje plats i?

Frida Ekström drog det längsta strået med en stark Zinner. Men det var tunt i resultatlistan. Endast tre ekipage tog sig i mål. Nykomlingen Hässleholms IF fortsätter att plocka poäng i södertvåan. I lördags nådde man oavgjort borta mot Lindsdal sedan Simon Reinholdsson kvitterat till 2? Tom WallFölj med in i Nosabys omklädningsrum, några minuter före kick-off i derbyt mot Tollarp. Så här kan det ha låtit: Svenska rekordet klarade sig, men ett nytt prydligt klubbrekord blev det.

Om 20 år kanske man hänger på en affisch i klubbstugan? Det går att göra flera invändningar mot Kierkegaards tankar om att alla har ett samvete som leder oss rätt. Ändå är det svårt att, här och nu, se något bättre alternativ.. Företagsklimatet fortsätter att rasa i Norrköping. NT har tittat närmare på utvecklingen.. Han har spelat 14 säsonger i ÖSK? Besökare som bär bikini och dricker alkohol är välkomna till Egypten.

Det sade landets turistminister efter att vissa grupperingar velat strama åt reglerna för turister.. Handeln på Stockholmsbörsen inleddes med svagt stigande kurser. Hur ofta dörren till en operationssal öppnas under pågående operation påverkar risken för allvarliga infektioner i patienters operationssår.. Ett tal av de överlevande från AUF: Enligt tidningen Verdens Gang har dessa personer möjlighet att få sammanlagt 15 miljoner norska kronor, men de måste göra det före juli nästa år om de är över 18 år.

I enlighet med några pilotfall har alla som var på ön rätt till ersättning för mordförsök. Men de högsta cheferna i enheten, som kallas vården Öst, kommer att sitta i Lund. Nu reagerar socialdemokraten Ewa Pihl Krabbe på centraliseringen.

Smarta kläder, smarta glasögon och sensorer som mäter hjärnaktivitet. Teknik förs allt närmare kroppen och integreras med saker vi har på oss.. Tigers Woods vann golfens The Players Championship i Florida efter att ha klarat sista rundan på resultatet Woods totalresultat var 13 under par. Djurgårdens seger över Malmö FF var extremt underhållande. Var det en dödsryckning eller början på en vändning?. Posten utökar samarbetet med R-kioskerna. Från och med den 20 maj är det möjligt att hämta leveranser på 54 nya ställen runtom i landet, bland annat två i Österbotten..

Minst tre personer - två kvinnor och ett barn - omkom natten till måndagen när en övergiven fabriksbyggnad brann ned i Lyon i Frankrike.. S månadsmöte den 8 maj var uppslutningen stor och ordförande Lennart Engström kunde hälsa ett hundratal medlemmar välkomna till restaurang Senioren där vi intog en jättegod dagens rätt.

Efter en kort mötesförhandling höll professor Berndt Ehinger från Lund föredrag om vad som kan hända när ögat blir gammalt.. På måndagsmorgonen blev en ung tjej överfallen i Kungsör. Vid 8-tiden på måndagsmorgonen larmades polisen om ett överfall vid Sandskogstorpsskogen i Kungsör.

En ung tjej kom cyklandes när hon överfölls av en man. Pollensäsongen drabbar inte bara allergiker, även arbetsgivarna blir lidande. Sex av tio pollenallergiker presterar sämre på jobbet på grund av trötthet, huvudvärk och svårigheter att tänka klart, skriver Metro..

Mellanårsvalet i Filippinerna ska betraktas som en folkomröstning om pågående ansträngningar att reformera det korrupta politiska systemet. Det anser president Benigno Aquino, som driver reformagendan.. I dag inleds en tre dagar lång rättegång mot mannen som misstänks ha vållat sin jaktkamrats död i Gäddede för drygt ett och ett halvt år sedan..

Stressen i arbetslivet knäcker även unga vuxna med hög utbildning och välbetalda jobb. I dag möter vården åringar med utmattningssyndrom.. Helgens riddarspel och medeltidsmarknad lockade i vanlig ordning tusentals besökare till Ekenäs slott.. Roberto Mancinis dagar i Manchester City verkar vara räknade.

Men tränaren själv är inställd på att stanna? I Byagillets regi har det varit städdag i Vadensjö. Ca 10 vuxna och lika många barn gick runt vägarna och fyllde gula plastsäckar med allehanda skräp, såsom förstärkare, termos, glas- och plastflaskor och olika förpackningar. T o m TV-apparat låg slängd längs vägen och ingen kan förstå varför man inte lämnar sådant till återvinningsgårdarna där det också är gratis.. Nyhetsbyrån Bloombergs journalister har fram till för en månad sedan kunnat följa när användare loggat in och även följa delar av kundernas aktivitet i nätverket.

Möjligheten ströps sedan storkunden Goldman Sachs klagat.. Österrike, som hittills stått utanför EU: Österrike ställer som villkor att de österrikiska bestämmelserna för banksekretess förbli som de är för österrikarna själva.

Systembolagets satsning på hemleverans av alkohol, där Uppsala är en av pilotkommunerna, ökas.. Tisdagen den 7 maj besökte femton moderata seniorer vår nya landshövding Margareta Pålsson i Malmö.

Vi blev sakkunnigt guidade runt på Residenset av Landshövdingen själv. Margareta berättade om Residensets historia och som den pedagog hon är, så fick vi oss mycket allmänhistoria till livs. Efter Nawaz Sharifs oväntat tydliga seger i helgens presidentval slog Pakistanbörsen rekord på måndagen. Den ekonomiska situationen i Pakistan är svår, med ständiga elavbrott och en infrastruktur i förfall.

Härslöv-Ottarps Lekmannakår har haft vårens sista Församlingsafton med ett tal besökare. Kurt Andersson hälsade alla välkomna. Vad annat ska man göra korv av i tomatriket Närpes om inte just tomat. Crister Carlebring förestår Böle Lanthandel i Närpes och tillverkar tomatkorv.

Korven innehåller ingen mjöl, bara kött, tomat och kryddor. Charlaine Harris ligger bakom böckerna som la grunden till den populära tv-serien "True blood". Nu har fått dödshot riktade mot sig, skriver Guardian.. Tjänsteprisindex steg med 0,6 procent under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol, skriver Statistiska centralbyrån SCB.

Det är den lägsta uppgången sedan Till den positiva kvartalsförändringen bidrog främst prisökningar inom fastighetstjänster samt inom arkitekt- och tekniska konsulttjänster.. Banken faller i den tidiga handeln efter medieuppgifter om att banken planerar att höja kapitalet med hjälp av en aktieförsäljning.. Tågtrafiken över Öresund drabbades på måndagsmorgonen av kraftiga störningar till följd av ett tekniskt fel i en sändare.

Av säkerhetsskäl tilläts tågen inte att köra från Danmark mot Sverige, så småningom kom stoppet också att gälla tåg i andra riktningen. I stället sattes bussar in mellan Hyllie på den svenska sidan och Kastrups flygplats utanför Köpenhamn. AIK förlorade mot Kalmar med - och kan nu komma att värva i sommar för att laget ska vara med och slåss om SM-guldet. Nu har Expressen utsett vinnarna av Estelle-koftan. En av de två glada segrarna är Jenny Wahlström, 34, som födde dottern Milla bara två timmar efter Estelles födelse.

Han hotade hockeyspelare, ledare och deras familjer efter en förlust i division I. Nu får mannen betala 30 i skadestånd.. Afghanska tolkar som arbetat åt danska, nordiska eller andra utländska trupper hotas till livet av talibaner, skriver Politiken som citerar en ännu inte offentliggjord rapport från människorättsorganisationen Avaaz.

Afghanistans president Hamid Karzai sade nyligen att tolkarna inte har något att frukta. De nordiska länderna löser frågan på olika sätt. Tranåsgolfaren fick se sig slagen av Tiger Woods. Han slogs ut efter en stenhård semifinal, som avslutades med en nervkittlande nattduell? Föräldrarna tvingade dottern att dricka rengöringsmedel och urin - för att hon skulle "renas" från att vara en häxa.

På måndagsmorgonen startar rättegången i Borås.. Minst 19 personer, bland dem två åriga barn, skottskadades under en parad i amerikanska New Orleans i går. Paraden hade hundratals deltagare och drog genom staden på mors dag.. Euron sjunker sedan Italiens centralbankschef Ignazio Visco sagt att han tror det kan bli aktuellt att införa negativ ränta på insättningar hos ECB för att stimulera ekonomin i eurozonen..

Ännu ett kryss för Göteborg FC, ännu en match där målskyttet inte fungerar. Dessutom två landslagsspelare som tvingades av med knäskador: Johanna Almgren och Olivia Schough. Hittills har man bekräftat 33 fall i Europa och Mellanöstern sedan Euron sjunker sedan Italiens centralbankschef Ignazio Visco sagt att det kan bli aktuellt att införa negativ ränta på insättningar hos ECB för att stimulera ekonomin i eurozonen.

Räntan på insättningar hos ECB ligger för närvarande på noll, medan styrräntan nyligen sänktes till rekordlåga 0,5 procent. Har du en rolig, vacker eller bara helt knasig bild från din student? Nu kan du få den publicerad i SN.. Filmen handlar om en blyg, tillbakadragen tonårspojke som måste tillbringa en natt i skogen. Chauffören är misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

I Jönköpings län har de nya bilarna i Habo högst klimatpåverkan, medan bilarna i Mullsjö har lägst. Männens bilar i Jönköpings län har högre bränsleförbrukning och högre klimatpåverkan än kvinnornas. Det framgår av ny myndighetsstatistik som nu presenteras av Statoil.. Turerna kring Timrå IK tar inte slut. I dag har kommunen ett extrainsatt möte? Cykeln och jag ska ta tåget hem till Kristianstad. Löser biljett till oss båda. Värmlands läns befolkning ökade med 52 personer under årets första kvartal.

Och med det ett hektiskt schema späckat av mingel för artisterna. Det är inte repetitionerna som ska sitta. Uppbådet var stort när Robin Stjernberg gjorde sin första presskonferens under söndagen, direkt efter sin första repetition i Malmö Arena. I början var jag lite rädd, jag visste inte var alla kamerorna var gömda någonstans. Tom Wall Den italienske gitarristen och mandolinisten Aco Bocina har de senaste decennierna rest vida omkring som solist eller medlem i skilda ensembler med en repertoar inom det som lite vagt kallas världsmusik, i hans fall med förankring i sydeuropeisk medelhavskultur.

Få hade noterat att Aco Bocina skulle komma till Kristianstads Teater. Det var inte Kristianstads Teaterförening som stod som arrangör. Jaro delade poängen med Honka efter en oavgjord match som slutade Vi har vetat det länge. Nu vet hela Sverige. Att Annika Norlin är en av landets bästa textförfattare..

När vi vaknade upp den där tidiga morgonen i Baku och insåg att vi faktiskt hade vunnit så började vi skapa vår vision och tänka på vem som skulle förmedla den i tv-rutan? Ett flertal eskorter i centrala Stockholm och till och från Arlanda sker under tisdagen. Diplomatstaden mellan ca kl Stjärnorna från Vancouver är redo att förstärka Tre Kronor.

Stockholmsbörsen backade något med de ledande europeiska handelsplatserna, när den nya veckans handel återupptogs. Nokia gick dock mot strömmen.. I en annons med rubriken "Sanning om Le Pain Francais" publicerar cafékedjan i dag sin sida av saken efter Göteborgs-Postens granskning.

Magasinprogrammet Studio Hbl består av tre delar? Nyhetsveckan, Gästen och På gång. Microsoft har enligt nya rykten bestämt sig för ett namn på sin nästa konsol, och det är ett namn som siktar mot oändligheten..

Här nedan följer resultatlistan: Kata år pojkar 9kyu Elias Andersson klippans kkKata år flickor kyu1. Landstingsdirektör Hans Karlsson lämnar sitt nuvarande uppdrag vid årsskiftet. Nu har han fått nytt jobb..

Han har aldrig varit rädd för nya utmaningar. När vi träffar honom står han i den mixade zonen i Globen för att se till att världspressen får de intervjuer man vill ha med ishockeystjärnorna. Paris Saint-Germains efterlängtade ligaguld fick supportrarna att tappa kontrollen. I Paris blev 21 PSG-supportrar gripna av fransk polis, och flera människor skadades i det kaosartade firandet, skriver Le Parisien..

Maria, 19, mördades av sin bror för att hon dragit skam över familjen. Den då årige mördaren dömdes till fyra års sluten ungdomsvård eftersom han var så ung när brottet begicks. I ett debattinlägg i Kvällsposten kräver Marias syster ett hårdare straff.

Efter en inledande uppgång har Stockholmsbörsen vänt till en svag nergång. Efter ungefär en timmes handel har OMXS-index sjunkit med 0,2 procent till ,1. Utvecklingen är likartad på de ledande Europabörserna. Skånes auktionsverk i Landskrona satte ett utgångspris på 10 kronor för en antik kinesisk statyett, föreställande en kvinna på en lotustron, som ropades ut under den senaste kvalitetsauktionen.

Slutbudet hamnade på - kronor. Europeiska företag tvingades i fjol skriva av utestående fordringar för sammanlagt ,6 miljarder euro. Det är en ökning med 7 procent jämfört med året före och motsvarar 3 procent av alla utestående fordringar, enligt inkassoföretaget Intrum Justitia.

I fjol låg nivån på avskrivningarna på 2,8 procent av fordringarna, skriver inkassoföretaget i ett pressmeddelande. Arbetsrelaterad stress verkar drabba finländarna i mindre grad än EU-medborgare i genomsnitt, visar Europeiska arbetsmiljöbyråns undersökning.

Hälften av de tillfrågade uppgav att arbetsrelaterad stress är vanligt på den egna arbetsplatsen, medan knappt fyra av tio instämde i Finland. Bara 6 procent av finländarna såg stress som mycket allmänt på arbetsplatsen. Alexander Vik försökte förgäves nå sin bankman medan han förlorade 38 miljoner dollar i timmen.

Banken menar att Vik hade eget ansvar för sina exponeringar.. Tillståndet för den årige man som kom till skada i en villabrand i helgen är fortsatt allvarligt, uppger US i en bulletin.. Henrik Lundqvists storspel i natt gör att Tre Kronor får fortsätta att vänta på en eventuell förstärkning på målvaktssidan. Barbara Walters går i pension, 83 år gammal, avslöjar hon för New York Times.. De var runt stycken, tror åriga Yasmine al-Baramawy. Handeln i Finland har kämpat med minskad lönsamhet i början av det här året - bland annat på grund av att finländarnas köpkraft har minskat.

Det här har lett till betydligt färre sommarjobb, säger Förbundet för finsk handel. Facket är däremot av annan åsikt - och får medhåll av Yle Nyheters rundringning. En man i årsåldern straffas med 3 kronor i böter för hot mot spelare och ledare i division 1-hockeyklubben Kiruna IF sedan laget förlorat en match mot Östersund.

Mannen ska också betala sammanlagt 30 kronor i skadestånd till de hotade, skriver lokala medier. Hoten framfördes via Facebook.. Det blev en härlig och solig dressyrhelg, inte minst för Perstorpstjejerna. En bra kompromiss, en dålig kompromiss eller rentav en helt havererad reform är vad som gäller för fisket i EU när medlemsländernas ansvariga ministrar samlas för ett avgörande möte i Bryssel.

Sverige tillhör de länder som slåss för tuffare regler för att skapa förutsättningar för hållbara fiskebestånd. Risken finns dock att de stora fiskeländerna skjuter ambitionerna i sank. Anfallspigga Assyriska mot ett försvarsstarkt Falkenberg. Det blev inte som det halländska laget tänkt. Söndagens plantmarknad på Gråbo Arbetaremuseum bjöd på både apsvansar och? Med över 70 följare på bildbloggen Instagram har Alexandra Bring från Umeå blivit en av landets mest välkända träningsprofiler.

Ändå ser hon sig själv [ Intresset för kosläppet i Saxebyn är enormt. Omkring 2 personer samlades på Berndt Björkmans gård i lördags. Frågan om mobilens vara eller inte vara på krogen diskuteras en del branschen just nu..

Han har kallats Sveriges farligaste fånge. Nu ser dubbelmördaren Leif Axmyr, 74, fram emot ett liv i frihet. I dag möter han rätten som ska avgöra hans framtid. Rätt rad på Grevie GIK: Det blev ånyo en klurig runda, endast Kenneth Lubera hade alla rätt på vuxenrundan. Barnrundan vanns av Agnes Gunnerfeldt, för tionde gången!

Volvo personvagnar startar nu produktionen av den enhetsmotor som blir standard i alla modeller framöver.. Svenska Mästerskapet i kickboxning avgjordes den 11 maj i Karlskrona. Ängelholms Kickboxningsklubb ställde upp med sex tävlande och avresan till Karlskrona skedde redan på fredagen så att alla kunde vara väl förberedda på lördagen då tävlingen drog igång.. Följ med på en spaning i stadsrummet. Här visar vi vilka vi är och leker med roller och identiteter.. Reggeafestivalen i Furuvik avslöjar tre nya stora artister till i sommar: Julian Marley är en av dem..

Städningen av skolor och förskolor i Mantorp blir återigen kommunal.? Det är framför allt en prisfråga, säger Göran Westerberg S , ordförande i kultur- och fritidsnämnden.. Hunden jagade efter en älgko och kom av misstag upp på järnvägsspåret.

Precis då passerade tåget. Nu får hundägaren ersättning från Trafikverket.. När Bradley Wiggins summerar sin första Giro-vecka konstaterar han bland annat att han cyklat "lite som en tjej". Britten som är totalfyra i sammandraget har hittills tvingats byta cykel vid tre tillfällen..

I helgen greps och anhölls fem män, misstänkta för grovt narkotikabrott. Det uppger polisen i ett pressmeddelande..

Scillorna i grannens trädgård blev stilleben när Lena Martinsson experimenterade med kameran. En större mängd avenboksplantor, närmare bestämt 20 , stals från ett odlingsfält i Mardalstrakten natten mellan fredagen och lördagen.

Plantorna värderas till cirka 40 kronor.. Pop, visor, psalmer, schlagers och vårsånger. Allt kommer med på den årliga vårkonserten i Munka Ljungby kyrka på onsdag.

Design är avgörande för att klara konkurrensen, menar Kapp Ahl som förstärker sin designledning.. Att Vike loppis och bondemarknad krockade med Cupcake-kalaset märktes inte på besökarantalet. Cirka 2 personer tog under lördagen en utflykt till byn för att uppleva djur och natur. Det var en trevlig dag för hela familjen..

Enligt MOT har rörelsens medlemmar lockats att medverka i porrfilmer, uppträda på strippklubbar och erbjuda erotisk massage. Centralkriminalpolisen utreder om finländska flickor utnyttjats i rörelsens lokaler i Paris och om det förekommit människohandel.

Ett somaliskt landslag i bandy ska bildas i Borlänge. Målet är VM i ryska Irkutsk redan nästa år. Den förre bandystjärnan Per Fosshaug blir förbundskapten.. Virgin Galactics rymdturister kommer ha endast försumbar påverkan på miljön, säger företagets grundare, miljardären Richard Branson. Koldioxidutsläppen per rymdtur blir mindre än för en flygresa tur och retur mellan Singapore och London, enligt Branson. Det är en rejäl sänkning från de utsläpp som tidigare beräknades, motsvarande två veckors elförbrukning i New York.

Virgin Galactics rymdturister kommer ha endast försumbar påverkan på miljön, säger företagets grundare, miljardären Richard Branson..

Ett mindre skottdrama utspelades på en parkeringsplats i centrum av Lojo natten mot söndagen. Ingen skadades, men två grupper hade mötts på parkeringsplatsen till en affär då ett par-tre personer råkade i gräl. Det hela slutade med att att en årig man avfyrade ett skott så att den andra gruppen var i fara.

En länsbo tog plats i CUF: Topplistan innehåller böcker utkomna efter den 10 februari. Förra veckans placering inom parentes. Stålkoncernen Outokumpu överväger att sälja sin specialstålenhet VDM. Det skulle drabba cirka 2 jobb, närmast i Tyskland. VDM kom i Outokumpus ägo i samband med Inoxium-affären i fjol. Domaren kunde inte avbryta matchen. Så lät det i går? Ryftes har valt att inte överklaga företagsboten på en miljon kronor efter giftskandalen i Fole..

Det finns många system för säker inloggning till tjänster - allra hetast är en vanlig mobiltelefon. Men det finns fallgropar.. Smarta kort, biometri eller dosor som genererar engångslösenord. Det finns många system för att åstadkomma tvåfaktorsautentisering och allra hetast är en vanlig mobiltelefon..

I slutet av förra veckan var personer inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 3 färre än veckan före men 5 fler än samma vecka i fjol. Samtidigt deltog personer i program med aktivitetsstöd, färre än veckan före men 12 fler än i fjol. Liksom på Konsumentföreningen Stockholm.. Elitidrottsmän som åt anabola steroider under karriären på och talet fick i större utsträckning olika psykiska problem efteråt, jämfört med dem som inte åt de omstridda medlen.

Det visar en studie som gjorts vid Göteborgs universitet och som bygger på uppgifter från nästan före detta elitidrottare i brottning, styrkelyft och kastgrenarna inom friidrotten.

Av idrottsmännen medgav 20 procent att de använt medlen, som i början av talet inte var förbjudna, men som sedan klassades som dopning.. Transportsstyrelsen hittade en rad brister hos ett bussbolag i Jönköping. Nu ska bolaget böta kronor.. Ett tal av de överlevande från norska Arbeiderpartiets ungdomsorganisation AUF: Under söndagen den 12 maj var det full fart på Korslöt då Köpings Golfklubb arrangerade en tävling.

Knulla i kiruna homo thaimassage tomelilla

Sex malmö gay escort män i sthlm